Nr.6, 2019. Revista "Anotimpurile EXPRESIEI IDEII"

Intalnirea omului Kabyle Fran a. Diunggah oleh

Intalnirea omului Kabyle Fran a

Serie nouã. Anul VI. More Revistã internaţionalã de educaţieculturã și civilizaţie fondatã în anul Sub codri-nfipți în maluri de țarini răzăşeşti Un bucium stins, colindă prin suflet, ne- Istoria gravează august, legende sfinte.

Din zare până-n zare, oraşul, cât priveşti, Pe mitul copilandric se prăvălesc izvoare Îşi lustruieşte rostul străvechilor veşminte.

  • APK pentru site ul de dating

Ce spală până astăzi însângeratul şes Unde sporeşte spicul din seve plânse- Oneşti, moşnean carpatic şi mugure amare. Să vadă cum din țărnă, prin lespezi de granit În stânca modelată de dor plăsmuitor, Răsar tăcut, ca ruga, cătând spre cer, Statuie tămâiată cu odele luminii stejarii Maria Cristina Niţã, Italia Viseazã pânã dincolo de nori! Email: revistaexpresiaideii yahoo. Revista nu se comercializeazã fiind editatã în scopul realizãrii obiectivelor asociaţiei mai sus menţionate.

În numele libertãţii de exprimare, autorii rãspund direct de conţinutul materialelor publicate.

Nr.6, 2019. Revista "Anotimpurile EXPRESIEI IDEII"

Materialele primite la redacţie nu se mai returneazã. Responsabilitatea publicãrii textelor revine autorilor.

ISSN— www. A fost pentru prima oară când oameni de cul- tură valoroşi, provenind din diverse domenii şi medii sociale, au înţeles ca să-şi manifeste împreună talentul de care dispun în vederea unor nobile fi- nalităţi şi prin intermediul variatelor instrumente informatice pe care le pu- ne la dispoziţie reţeaua de internet nu- mitã facebook!

Nouã antologii literare tematice cuprinzând numeroși scriitori de origine românã din ţarã și din strãinãtate 2. Asocia- zicã popularã și ușoarã identificaţi, lan- ţia are un caracter umanitar, informa- saţi și promovaţi 6.

  • Calaméo - Nr.6, Revista "Anotimpurile EXPRESIEI IDEII"
  • Calaméo - Foaie de Cenaclu "Expresia Ideii", Nr.1
  • Site uri dating Maroc

Patru Con- titudini Intalnirea omului Kabyle Fran a preocupãri literar-artistice cursuri Cele mai bune conexiuni online de Artã 9. Patru Sesiuni de Referate și Co- favorizeazã dialogul şi progresul so- municãri tematice Trei ediţii ale cial.

Foaie de Cenaclu "Expresia Ideii", Nr.1

Trei ediţii ale Festivalului « Sfântul Grai Românesc ». Donaţii de carte și obiecte de artã în România și în alte ţãri ale lumii Numeroase premii obţinute de membrii asociaţiei la con- cursuri de literaturã, de muzicã și artã, la festivaluri de folclor, etc.

Totul se preschimbã în,Festivalul de Fol- bine şi frumos, totul degajã optimism, clor de la Tg. OcnaPartici- astfel încât este normal ca poeţii şi pãri la tabere de creaţie şi de volunta- scriitorii sã-i confere primãverii o a- riat, etc.

Intalnirea omului Kabyle Fran a

Ecourile favorabile din presã tenţie deosebitã şi în creaţiile lor. Publi- cesitatea de a face cunoscute publicului caţia este onoratã de prezenţa unor nu- cititor frumoasele rezultate obţinute de me importante ale literaturii române cãtre organizaţie, de cãtre comunitatea contemporane precum ar fi Corina oneșteanã dar și de a oferi o șansã realã Matei Gherman, scriitor membru USR, de exprimare a talentelor literar-artis- Constantin Arcu, scriitor membru USR tice românești de pretutindeni.

Martie — aprilie - mai verii, sunt bine ilustrate prin versuri.

Pen- francezã. Rubrica « Traditii si spiritualitate » I. Anotimpul şi Sãrbãtorile de accent pe specificul satului românesc Primãvarã dar fãcând referiri şi la alte lucruri. Primăvara manifestare cultural Intalnirea omului Kabyle Fran a deosebitã din anii —Cenaclul Tinere- Laurenţiu Tãtaru, Bacãu tului Oneştean, o adevãratã pepinierã de talente românesti.

Intalnirea omului Kabyle Fran a

Martie — aprilie - mai Să 'nalțe iar spre veșnicie trebuia ca să oprească, acea creștere de Coroana ghioceilor! Însă micul ghiocel sub acea Sub raze lungi și sclipitoare albă zăpadă nu venea el singurel ci cu A răsărit un soare blând ghiocica dragă.