dator - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Exemplu de dator

Exemplu de dator femei divortate din Craiova care cauta barbati din Brașov

Adăuga Stem 2 Pentru construirea acasei Mele şi pentru punerea fundaţiei Sionului şi pentru preoţie şi pentru datoriile Preşedinţiei Bisericii Mele. LDS Creșterea prevăzută a prețurilor oțelului inoxidabil a permis industriei comunitare să obțină prețuri mai ridicate pentru produsul similar, datorită utilizării stocurilor de oțel inoxidabil mai ieftin, achiziționat înainte de creșterea speculativă a prețurilor.

The anticipated increase of stainless steel prices, enabled the Community industry to achieve higher prices for the like product, by using temporarily in their production stocks of comparatively cheap stainless steel procured before the speculative increase in price. EurLex-2 În cazul în speță, Comisia adoptă opinia conform căreia decizia Guvernului de a cere Oficiului Național de Datorii emiterea unei garanții de creditare a fost o decizie limitată și nu a conferit Teracom un drept necondiționat de a cere ca garanția de credit să îi fie emisă In the present case, the Commission Exemplu de dator the view that the Government's decision to request the National Debt Office to issue a credit guarantee was a conditional decision and did not confer on Teracom an unconditional right to request that a credit guarantee be issued to it oj4 Funcționarii trebuie își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și imparțial și cu respectarea datoriei lor de loialitate față de Uniunea Europeană articolul 11 din Statutul funcționarilor.

Construit mai ales cu verbul «a fi» sau «a rămîne» și urmat de determinări introduse uneori prin prep. Care are de plătit cuiva o datorie, de obicei o sumă de bani. Mohabin a rămas dator unei văduve sărace cu cinci parale, pentru cusutul unui turban.

Public officials should carry out their duties with objectivity, impartiality and loyalty to the EU Staff Regulations, Article EurLex-2 Evaluatorii au constatat că planul de acțiune eEuropa a reprezentat un factor important care a contribuit la menținerea TIC pe agenda politică într-un moment în care interesul în acest domeniu era în scădere.

The evaluators found that the eEurope Action Plan was an important factor helping to keep ICT on the political agenda at a time where interest in the subject was waning. EurLex-2 Datoriile contingente legate de cheltuielile de judecată Contingent liabilities relating to legal costs Eurlex Datorită acestei micuţe şi graţioase mierle de apă, ziua aceea a devenit pentru mine de neuitat.

Exemplu de dator Intalnire cu o fotografie Siriana Femeie

This dapper little dipper had made my day memorable. As an alternative, Exemplu de dator example where it would be difficult to determine the amount of the actual prejudice suffered, the amount of the damages might be derived from elements such as the royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question.

EurLex-2 I'm here because of him.

Exemplu de dator intalneste femei din soroca

This increase in the Exemplu de dator ratio is mainly driven by higher interest payments and to a lesser extent by the dynamics of the primary deficit. EurLex-2 1 Atunci când, după declanșarea procedurii de cercetare și înainte de expirarea termenului menționat în articolul a prima liniuță, autoritățile vamale din statul membru de plecare, denumite în continuare «autorități solicitante», obțin prin orice mijloace dovezi despre locul în care s-au produs faptele care au dus la apariția Exemplu de dator, iar acest loc este situat într-un alt stat membru, autoritățile vamale menționate trimit fără întârziere toate informațiile disponibile autorităților competente responsabile de acel loc, denumite în continuare «autorități solicitate».

EurLex-2 Deși este adevărat că, în Hotărârea Honeywell Aerospace 13Curtea pare să fi considerat ca evident faptul că lipsa prezentării mărfurilor aflate sub regim de tranzit la biroul de destinație determina nașterea datoriei vamale în temeiul articolului din Codul vamal 14această cauză privea însă mărfuri dispărute și a căror situație rămăsese necunoscută.

Propozitii exemplu

Although in Exemplu de dator judgment in Honeywell Aerospace 13 the Court appears to have regarded it as evident that failure to present the goods placed under the transit procedure at the office of destination gives rise to a customs debt under Article of the Customs Code, 14 that case concerned goods that had disappeared and whose fate remained unknown.

EurLex-2 Credite și avansuri — Valoarea contabilă brută a expunerilor neperformante cu măsuri de restructurare datorată dificultăților Exemplu de dator Loans and advances — Gross carrying amount of non-performing exposures with forbearance measures Eurlexq4 Autoritățile vamale consideră că s-a născut o datorie vamală în conformitate cu articolul alineatul 1 din cod, dacă persoana susceptibilă de a fi debitor nu demonstrează că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul The customs authorities shall consider a customs debt to have been incurred under Article 1 of the Code unless the person who would be the debtor establishes that the conditions set out in Article are fulfilled.

EurLex-2 Do not forget what you owe me. In order to be eligible, debt instruments shall meet the credit quality requirements specified in Chapter 2, except where otherwise stated.

Traduceri & exemple

For the last year of application of the Agreement, the statement of the fees due for the previous year shall be notified within four months of expiry of the Agreement. EurLex-2 Partea solicitată nu poate să refuze predarea fondurilor pentru unicul motiv că acestea corespund unei datorii cu caracter fiscal sau vamal. The requested Party may not refuse to hand funds over on the sole ground that they correspond to a tax or customs debt. EurLex-2 poate fi sau poate deveni debitor față de țările menționate anterior în virtutea datoriei constituite din taxele vamale și alte taxe aplicabile God owed me a favor.

  1. Traducere 'dator' – Dicţionar engleză-Română | Glosbe
  2. Era dator până peste cap, la Maxine.
  3. dator - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  4. iti sunt dator - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  5. Caut femeie din suceava
  6. Fete ce vor sa se marite
  7. dator în Engleză - Traducere și exemple de propoziții - manastirea-inaltarea-domnului.ro
  8. dator - definiție și paradigmă | dexonline

Eurlex Operațiunile de refinanțare sau restructurare se efectuează în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul 1 și nu au ca efect prelungirea termenului mediu de scadență al împrumutului în cauză sau majorarea sumei datorate la data Exemplu de dator sau restructurării. Refinancing or restructuring operations shall be carried out in accordance with the conditions set out in paragraph 1 and shall not have the effect of extending the average maturity of the loan concerned or increasing the amount of capital outstanding at the date of the refinancing or restructuring.

EurLex-2 Tăria va rezulta datorită sacrificiului ispăşitor al lui Isus Hristos.

Strength will come because of the atoning sacrifice of Jesus Christ.