Templul platformei

Haram datand site sau nu

Silviu Oţa, Liana Oţa Ea se bazează pe câteva elemente, aparent disparate. Primul este distrugerea incintei nr.

Musulmanii cred că de aici profetul Muhammad a urcat în cer pe Miraj. Creștinii, evreii și musulmanii toți cred că profetul Avraam stătea aici gata să-și sacrifice fiul pentru a se dovedi în fața lui Dumnezeu.

Datele, obţinute în urma cercetărilor arheologice, referitoare la incinta menţionată, au fost deja publicate Reamintim, totuşi, că incinta nr. De acolo traseul a fost schimbat pe marginea prăpastiei până aproape de capătul incintei nr.

Pe parcursul său, în partea de vest, sud-vest şi sud au fost înregistrate trei porţiuni de demantelare a zidului, datorate distrugerilor. Singurul fragment vizibil, păstrat în elevaţie, înregistrat, a fost ridicat direct pe stâncă mascândo, şi în acelaşi timp mărginind pe de o parte drumul de acces În această porţiune, incinta a fost amenajată pe stânca naturală, probabil prin săparea unui şanţ de fundaţie într-un pământ bine bătătorit care suprapunea stânca. Nu excludem posibilitatea de a fi găsit intrarea în cetate, din ultima ei fază de funcţionare.

La baza zidului, în locul unde acesta se întrerupe, am găsit un vârf de săgeată în formă de delta Fig. Au mai fost recuperate cinci cuie, un fragment de piron şi o scoabă, ceramică şi resturi osteologice. Aceste piese pot indica faptul că aici, în partea superioară a zidurilor, au existat structuri de lemn, în momentul actual distruse.

Pământul şi stânca de 5 8.

Haram datand site sau nu

Sub stratul Haram datand site sau nu humus s-a observat un strat de pământ ars şi multe fragmente de lemn carbonizat. Acolo unde am reuşit să ajungem cu cercetarea până la stâncă, s-a observat că aceasta, din cauza incendiului, avea culoarea roz. În stratul de pământ ars s-au găsit împrăştiate pietre de calcar de diverse dimensiuni, cuie şi foarte puţină ceramică.

Explorarea lui Haram al-Sharif (Templul Muntelui): Ghidul vizitatorului

Peste pământul ars şi peste fundaţia incintei nr. Tot dintre pietre s-au recuperat Flirtul dic ionarului, oase de animale, o bucată de fier topit şi o cute. Aceasta demonstrează că incinta nr. Lăţimea sa păstrată este de 1,50 m. Înălţimea maximă păstrată este de 0,70 m, iar urme de mortar pe zidul la care a fost adosată au mai fost surprinse până la o înălţime de 0,90 m.

Caracteristicile constructive sunt similare cu ale celorlalte ziduri din incintele nr. Pe stâncă, în afara incintei, au mai fost găsite urme de mortar de o foarte bună calitate, scurse în timpul ridicării zidului. Distrugerea puternică a incintei în această porţiune demonstrează şi faptul că atacul principal a avut loc dinspre vest unde zidul era mai expus, dar şi mai Haram datand site sau nu decât în restul cetăţii.

Al doilea element este prezenţa unui nivel de incendiere a turnului de lângă primul şanţ de apărare, datat cu un cuţit de Stiria Fig. Turnul din această zonă a fost distrus aproape în întregime, fiind demantelat pe interior până la o înălţime de 1,60 m.

Latura sa dinspre şanţ se păstrează mai bine, el fiind încadrat incintei. După degajarea dărâmăturilor s-a descoperit un nivel de călcare format din lemn incendiat, care suprapunea un strat de mortar Pe acest nivel au fost descoperite câteva piese, printre care amintitul cuţit, ale cărui plăsele au fost parţial carbonizate, alături de o bilă de calcar Fig.

Cetatea de la Caraşova-Grad jud. Peste ele era căzută piatră de calcar din paramentele şi emplectoanele zidurilor distruse.

Coran - Wikipedia

Astfel de cuţite, cu un capăt decorat printr-o plăcuţă metalică în formă de inimă, au fost descoperite pe teritoriul Ţării Româneşti, la Oraşul de Floci, fiind datate în cursul secolului al XVI-lea Aceste piese pot fi şi mai timpurii, dar în cazul situaţiei de la Caraşova este exclusă o datare în cursul secolelor XIV-XV, asemenea situaţiei de la Coconi29, de exemplu.

În acea vreme, cetatea probabil încă mai era funcţională, deci păstrarea în turn a unor materiale rezultate în urma unor distrugeri nu avea logică. În Banat, o piesă similară provine de la Banatska Palanka30, dar a fost greşit încadrată cronologic.

Pe lângă piesele amintite, au mai fost descoperite bucăţi de fier, un cui şi un fragment ceramic din pastă caolinoidă pictată cu roşu.

Haram datand site sau nu

Sub podeaua de lemn incendiat s-au găsit piese de fier şi un posibil fragment de armătură de la teacă de cuţit. Aceasta are bune analogii cu o piesă descoperită în cetatea de la Cladova com. Păuliş, jud.

TÜRKİYE TAKVİMİ

Arad Acolo, piesa a fost datată cu o monedă emisă în timpul lui Bernhard al II-lea La Caraşova nu putem vorbi însă de aceeaşi datare, ci putem plasa piesa amintită cel mai devreme în prima jumătate a secolului al XIV-lea. În acest stadiu al cercetării, este destul de greu de precizat când a fost incendiată podeaua turnului, dacă aparţine primei distrugeri sau celei de-a doua. Ceea ce putem spune este faptul că unul din cuţitele descoperite în şanţul de apărare este foarte probabil asemănător, dacă nu identic cu cel din turn.

Haram datand site sau nu

Dacă luăm în considerare aceste piese, putem afirma că incendierea bazei turnului s-a produs tot atunci când au fost arse structurile din lemn din partea superioară a cetăţii. Al treilea element se bazează pe un vârf de lance Fig. Piese asemănătoare se află şi în colecţiile Muzeului Militar Naţional, Bucureşti, şi sunt datate la sfârşitul secolului al XV-lea cele 7 Ele au fost considerate ca fiind arme utilizate de către armata turcă.

Peste 1.000 de ostatici, salvaţi din mâinile Boko Haram. Ce au fost puşi să facă

Acestea nu sunt însă identice, nici ca dimensiune şi nici ca sistem de fixare pe coada de lemn, cu piesa de la Caraşova. Piesa din cetatea menţionată are, pe lângă tubul de înmănuşare, şi două tije laterale care fac corp comun cu acesta, spre deosebire de piesele otomane Acest sistem de prindere la halebarde şi la lăncii se poate observa la piesele datate în cursul secolului al XVI-lea, utilizate de armate din Europa centrală.

Ca o completare a informaţiei am adăuga faptul că în primul şanţ de apărare a fost descoperită o mare cantitate de piatră provenită din distrugerea incintei de pe latura de nord şi nordvest a cetăţii, care a dus practic aproape la umplerea sa. Peste stânca naturală, care era foarte denivelată, s-a observat un strat de pământ maroînchis marcat pe desenul profilului cu I din care s-au recuperat fragmente ceramice, oase de animale şi un număr mare de piese de fier în cea mai mare parte distruse, bulgări de fier, cărbune.

Numărul mare de piese de fier, în special cuie şi fragmente probabil de armături, precum şi o cataramă mare distrusă, un fragment de zăbală, un cuţit, table de fier îndoite şi un vârf de săgeată, în amestec cu o cantitate mare de fragmente de lemn carbonizat, indică faptul că trebuie să fie vorba de incendierea unor structuri de lemn aflate în partea superioară a cetăţii şi care au căzut în şanţul de apărare.

Peste de ostatici, salvaţi din mâinile Boko Haram. Ce au fost puşi să facă - manastirea-inaltarea-domnului.ro

Din analiza pieselor mărunte, am putut observa că nici una nu a mai rămas întreagă, ci toate sunt distruse. Acesta ar mai fi un argument în favoarea faptului că cetatea a fost distrusă violent, iar materialul rezultat nu a mai fost recuperat. La capătul vestic al secţiunii se observă distrugerea probabil a unei amenajări din pământ şi piatră marcată cu II dintre cele două şanţuri de apărare, care a suprapus acest nivel de incendiere.

Rolul acestei amenajări, în momentul actual al cercetării, nu poate fi stabilit cu certitudine. Rămâne deocamdată de ordinul ipotezelor răspunsul la întrebarea cine a construit acolo o structură de piatră şi pământ, şi dacă structura aflată în discuţie a fost acolo înaintea incendiului şi s-a prăbuşit sau a fost distrusă intenţionatori a fost ridicată ulterior, cu scopul de Silviu Oţa, Liana Oţa a asigura apărarea celor care au atacat cetatea.

Haram datand site sau nu

Având însă în vedere distanţa mică între structură şi incintă, credem că ea exista acolo mai devreme şi a căzut după incendiu. A urmat apoi distrugerea zidurilor Primul site de dating prin po ta III pe desencare se observă că acoperă nivelul de incendiere amintit anterior şi acea amenajare. Între blocurile de calcar au fost descoperite câteva piese de metal, în special ustensile personale ale apărătorilor cetăţii gripcă, amnar, cuţit, un manşon de metal, probabil de la o armă albă, fragmente de fier, piese cu utilitate incertă.

Întrebarea 1: De ce sunt diferite calendarele și orarele pentru luna Ramazan imsakiye? De ce nu sunt toate la fel? RĂSPUNS Înaintea anului timpii de rugăciune erau la fel în toate calendarele, dar în anul au fost schimbate din oficiu timpurile de rugăciune și cele de deschidere și închidere a postului. Orice calendar ar fi consultat din anul sau din anii anteriori va observa timpul corect de imsak zori și timpul de rugăciune, dar calculul, metodele și normele corecte al timpurilor de rugăciune au fost abandonate pentru prima dată în

Interesant este faptul că, după demantelarea zidurilor, nimeni nu pare să mai fi fost preocupat de recuperarea pietrei pentru reconstrucţia Haram datand site sau nu. Mai mult decât atât, chiar distrusă fiind, cetatea a mai fost utilizată. Utilizatorii cetăţii nu au mai reconstruit zidurile, ci doar s-au limitat la asigurarea unor condiţii minime de supravieţuire.

Credem aceasta datorită faptului că între cele două niveluri de dărâmătură nu au mai fost găsite urme ale unor structuri de lemn distruse. Un element auxiliar îl reprezintă faptul că din clădirile interioare nu se mai păstrează în elevaţie decât o înălţime minimă, variabilă, de 3,40 m pe cea mai mare parte a traseului măsurat de la nivelul de călcare medieval.

  1. Vezi și Islamul și alte religii Conform tradiției islamiceprofetul Muhammad a fost ales să spună în cea mai pură limbă arabă — așa cum este considerată araba coranică de către exegeții musulmani — atât noul mesaj trimis de Dumnezeu omenirii, precum și ceea ce revelase parțial, din aceeași matrice celestă, Umm al-Kitāb Maica Scripturiiprofeților anteriori, cu precădere, lui Abraham IbrāhīmNoe NūhIona YūnusMoise Mūsā și lui Iisus Hristos Isā al-Masīh — care, în viziunea coranică, este doar un mare profet: Trimisul a crezut în ceea ce a fost pogorât asupra sa de la Domnul său.
  2. Prost sa fii si sa uiti ce s-a intamplat acum doar 60 de ani, nu mai zic de acum de ani!
  3. - Пока ты не рассказал мне о похищении Эпонины, - ответил Ричард, - я было решил, что.

Maximul înregistrat este în partea de sud-est unde s-a păstrat cu încă 1,14 m mai înalt decât în restul său Partea lor superioară, din piatră, a fost distrusă complet, asemeni oricărei structuri din Femeia care cauta mai tanar care probabil o suprapunea. Concluzii Deci, în acest stadiu al cercetării putem vorbi de o distrugere violentă a cetăţii care s-a finalizat cu demantelarea aproape totală a incintei nr.

Cea mai mare parte a materialului din ziduri a Haram datand site sau nu Intalnire cu femeile din Oujda primul şanţ de apărare sau s-a scurs în prăpastie. O altă parte redusă însă cantitativ a fost identificată în spatele incintei nr. În acest stadiu al cercetării, putem afirma că o mare cantitate de piatră rezultată în urma distrugerilor a fost probabil înlăturată din fortificaţie în diverse momente, fără a putea spune cu exactitate în ce scop reutilizare, eliberarea locului pentru recuperarea de piese de către căutătorii de comori.

Cantitatea mare de piatră din şanţul de apărare ar putea pleda în favoarea acestor ipoteze. Dacă avem în vedere cantitatea de piatră descoperită aici, cetatea a fost în elevaţie mult mai înaltă decât se poate observa în prezent.

Ceea ce putem spune în acest stadiu al cercetării, ca observaţie arheologică preliminară, este faptul că fortificaţia a suferit două mari distrugeri la intervale de timp relativ apropiate. Lipsa emisiunilor monetare de după data emiterii ultimei monede găsite în fortificaţie poate fi un argument în favoarea faptului că, din jurul acelei date, ea nu a mai fost folosită decât probabil ocazional.

Cinci femei kamikaze au comis atacuri sinucigase, in Camerun si Nigeria. Atentatele ar fi comise de gruparea Boko Haram Dată publicare: Autor: Stirileprotv Mai multe tinere kamikaze s-au detonat in atentate sinucigase, in Nigeria si Camerun, omorand zeci de persoane.

Dacă prima mare distrugere se datorează unor incursiuni otomane în preajma luptei de la Mohács sau prin anulcând s-a creat paşalâcul de Timişoara, este mai greu de precizat pe baza materialului arheologic. Cert este că în intervalul cronologic cetatea Caraşova a suferit o distrugere importantă ambele date sunt, conform informaţiei documentare, susceptibile de a li se atribui o eventuală distrugereurmată foarte posibil de o alta în anul Singurul material de provenienţă sigur otomană, descoperit în cetate până acum, este o monedă emisă în timpul domniei lui Baiazid al II-lea Din păcate ea provine dintr-o zonă cu resturi menajere şi nu poate fi utilizată ca element de datare absolută pentru cronologia cetăţii.

Haram datand site sau nu