Calaméo - Istoria Angliei 2 - Andre Maurois

Agen ia de intalnire geneveaza

Regii dinastiei Tudor fuseseră nişte zei naţionali. Ca să le fie pe plac, supuşii lor, clerul, chiar şi episcopii şi-au schimbat de mai multe ori religia. La un cuvânt de-al lor, seniorii şi miniştrii îşi puneau fără împotrivire capetele pe butuc.

Parlamentul întâmpina dorinţele lor uneori cu umile critici, alteori mormăind, dar nu le respingea niciodată. Am arătat care au fost resorturile acestei uimitoare puteri: după o lungă perioadă de anarhie, supuşii simţeau o aprigă nevoie de autoritate: Henric al VH-lea şi Elisabeta aveau geniul regalităţii şi un tact care le-a permis să prevadă, în cea mai mare parte a cazurilor, reacţiile opiniei publice.

Numai consimţământul acesteia a făcut posibilă paradoxala vigoare a unei monarhii neînarmate. Nici suveranul, nici Consiliul privat n-ar fi putut constrânge la supunere o populaţie de cinci milioane de suflete, obişnuită de secole să păstreze arme în casă şi antrenată în mânuirea arcului şi a săbiei.

De la urcarea pe tron Agen ia de intalnire geneveaza lui Henric al VII-lea, forţa dinastiei Tudor nu a fost o forţă militară, ci una psihologică şi sentimentală. Acest succes de durată, cât şi supunerea voluntară a poporului englez aveau să dea naştere în mintea succesorilor Elisabetei unor periculoase iluzii.

În ziua morţii reginei 24 martieo mare nelinişte cuprinsese ţara. Străzile Londrei erau străbătute de patrule. Marinari protestanţi părăsiseră porturile pentru a opri — în cazul când s-ar fi produs — o invazie papistă venită din Flandra.

Călătoria noului rege începând de la frontieră şi până la Londra a fost un neîntrerupt triumf. În toate satele sunau clopotele; în oraşe o mulţime entuziastă îl aştepta pe suveran în piaţa centrală; în castele, Iacob I, obişnuit cu sărăcia scoţiană, se minuna de splendoarea serbărilor.

Un gest al său nu fu pe placul Agen ia de intalnire geneveaza şi produse nelinişte: Iacob, ignorând libertăţile engleze, porunci să fie spânzurat fără judecată un hoţ prins de escortă pe drum.

Dar înainte de a întâlni vreo rezistenţă, el putea să epuizeze vastul fond de încredere pe care i-l lăsaseră moştenire predecesorii săi. Era un bărbat de treizeci şi şapte de ani. Destul de ridicol ca înfăţişare şi maniere, lipsit de orice distincţie; vorbea mult, dar greoi, şi limba i se împleticea în gură.

Modul său ridicol de a vorbi masca substanţa celor spuse, care nu era niciodată lipsită de savoare. S-a spus că Agen ia de intalnire geneveaza, proclamându-l pe Iacob Stuart urmaşul Elisabetei Tudor, au urcat pe tron un caracter feminin în locul unui caracter masculin.

Într-adevăr, petrecându-şi copilăria în mijlocul asasinatelor şi al comploturilor, Iacob Stuart rămăsese cu groaza de oameni înarmaţi. Beati pacifici era deviza sa. Purta haine vătuite pentru a se feri de lovituri de pumnal şi când vedea Agen ia de intalnire geneveaza sabie se îmbolnăvea.

Destul de cultivat, era însă mai curând un intelectual decât un om inteligent. Regele era, aşadar, deasupra legii, dar trebuia să i se supună şi el ca să fie un exemplu pentru ceilalţi, în afară doar de cazuri excepţionale pe care era singur în măsură să le aprecieze.

Istoria Angliei 2 - Andre Maurois

Doctrină orgolioasă, care se dovedise utilă în Scoţia pentru a ţine la respect un cler arogant şi redutabil. Iacob I venea în Anglia primejdios de convins de superioritatea lui. Îşi închipuia în mod sincer că este un teolog genial menit să-i ducă pe englezii rătăciţi pe drumul adevărului.

Nu ştia a- proape nimic despre caracterul noilor săi supuşi şi nici nu căuta să-i înţeleagă. Cum veni, începu să peroreze în adunările lor, să spumege, să se bâlbâie, amuzându-şi auditorii, fără să-şi dea seama, cu accentul său scoţian.

El se aştepta să fie "înălţat până la ceruri cu laude" pentru elocvenţa şi erudiţia sa. Dar avea de-a face cu un popor care nu era dispus să asculte cu respect un moralist străin.

Deşi Agen ia de intalnire geneveaza fost crescut în religia calvină, noul rege a făcut casă bună cu biserica anglicană. El suferise în Scoţia din cauza libertăţii democratice a presbiterienilor; nu-l supăra faptul că a găsit în Anglia o biserică ce recunoştea o ierarhie în vârful căreia se afla regele. Elisabeta impusese supuşilor săi un conformism la fel de riguros ca odinioară biserica romană. Toţi trebuiau să facă o mărturie de credinţă cu privire la cele "treizeci şi nouă de Agen ia de intalnire geneveaza clerul nu putea folosi decât Cartea de rugăciuni oficială, comisiile ecleziastice se dovedeau tot atât de severe ca odinioară tribunalele romane, în ochii adevăratului anglican, Reforma n-a însemnat o ruptură cu trecutul şi biserica lui rămânea pentru dânsul "catolică", adică universală.

Doctrina anglicană, care era aceea a statului, se vedea atacată pe ambele flancuri, şi de catolicii romani, şi de puritani. În partea a doua a domniei Elisabetei, catolicii romani suferiseră din pricina prigoanei, pe care războiul cu Spania şi conspiraţiile iezuiţilor au înăsprit-o.

Nu aveau acces la nici o funcţie locală sau naţională; nu aveau voie să se îndepărteze de pă-mântul lor fără un permis semnat de judecătorul de pace. Erau supuşi la amenzi foarte grele care în realitate nu erau percepute dacă nu asistau la slujba religioasă anglicană.

Un preot care celebra liturghia şi cei care-l adăposteau puteau fi condamnaţi la moartea groaznică a trădătorilor, dar ameninţarea era rareori pusă în practică şi, în multe castele, se mai găsea, prin poduri, câte un capelan catolic.

La începutul domniei lui Iacob I, adepţii bisericii romane nu mai alcătuiau decât a douăzecea parte a populaţiei. Urcarea pe tron a fiului Mariei Stuart le inspiră mari speranţe. Se ştia că întreţinuse corespondenţă cu papa şi că era partizanul toleranţei. Într-adevăr, el se oferi să suprime amenzile pentru delicte religioase, dar puse două condiţii: catolicii să declare loialitate faţă de rege, şi nu faţă de papă; să renunţe a face prozeliţi.

Condiţiile nu erau compatibile cu o credinţă sinceră şi curând decepţia catolicilor deveni atât de mare încât mulţi dintre ei începură să comploteze împotriva regelui VII. Dintre aceste comploturi, cel mai periculos a fost celebrul "complot al prafului de puşcă" Scopul era să ucidă în acelaşi timp pe rege, pe lorzi şi pe membrii Camerei Comunelor care s-ar fi aflat acolo, aruncând în aer Camera Lorzilor în clipa când se vor fi adunat toţi.

Protestanţii, fiind lipsiţi astfel de şefii lor, o răscoală catolică ar fi avut şansă de reuşită, ţinând seama de inerţia maselor. Prin calitatea vinovaţilor şi prin metodele folosite, complotul ne aminteşte de teroriştii ruşi de la sfârşitul secolului al XlX-lea. Conjuraţii erau gentilomi. Cel mai celebru dintre ei, Guy Fawkes, militant catolic, învăţase în timpul campaniei din Flandra meşteşugul de a săpa tranşee şi tuneluri.

ablon de intalnire WordPress

Guy Fawkes şi prietenii săi începură Agen ia de intalnire geneveaza a închiria o pivniţă în faţa parlamentului, dar curând descoperiră, din întâmplare, o încăpere situată exact sub Camera Lorzilor, ceea ce-i scutea pe ei să mai sape o galerie. După ce închiriară încăperea aceea, aduseră o mulţime de butoiaşe cu praf de puşcă pe care le acoperiră cu vreascuri, şi atentatul ar fi reuşit cu siguranţă dacă conspiratorii n-ar fi socotit necesar să avertizeze pe câţiva dintre partizanii lor, pentru a organiza răscoala care urma să aibă loc după explozie.

Unul din cei cărora li s-a încredinţat secretul se gândi că era de a sa datorie să informeze stăpânirea. Guy Fawkes rămase singur, plin de curaj, ca să aprindă fitilul la momentul stabilit; el fu arestat la 5 noiembrie şi executat. O dată cu el pieriră şi complicii săi, precum şi stareţul iezuiţilor englezi, Garnet, care fu acuzat că a dat ideea crimei. Se pare că acuzaţia nu era întemeiată; Henry Garnet nu păcătuise decât prin tăcere, dar indignarea stârnită de descoperirea unui atentat atât de grav şi care era cât pe aci să reuşească îi făcu pe toţi catolicii mai suspecţi ca oricând.

Nu numai că au fost decăzuţi din drepturile lor civice, dar au şi fost declaraţi nedemni să exercite profesiunile de avocat şi medic şi chiar să gireze bunurile copiilor lor minori. În mintea oamenilor papismul se asocia cu sumbrele imagini ale complotului contra siguranţei statului; timp de un secol, orice om politic, orice suveran suspectat că are vreo legătură cu Roma era condamnat de opinia publică.

Dacă biserica anglicană trebuise, pe unul din flancurile sale, să se apere de catolici, pe celălalt avea de îndurat asaltul puritanilor. Puritanismul era mai puţin o doctrină şi mai curând o stare de spirit a acelora care voiau să "purifice" biserica nu numai de orice contact cu Roma, ci şi de obiceiurile romane.

Îndată după venirea lui Iacob I, pastorii puritani i-au prezentat o petiţie. Ei cereau dreptul pentru fiecare om al bisericii de a hotărî el însuşi dacă să poarte un stihar alb; suprimarea semnului crucii la botezuri, a înclinării capului când se pronunţa numele lui Iisus, a genuflexiunii în faţa altarului, a verighetei la celebrarea căsătoriei; şi, în sfârşit, stricta respectare a duminicii.

Alţii, mai radicali, doreau desfiinţarea episcopilor şi crearea unei biserici presbiteriene după modelul bisericii scoţiene. Un al treilea grup era compus din independenţi, care cereau dreptul pentru fiecare om să-şi aleagă singur dogmele. Toţi aveau ca trăsătură comună o profundă "aversiune pentru veselie", o "dragoste pasionată pentru libertăţile civice", gustul vieţii Agen ia de intalnire geneveaza şi al unui cult fără strălucire.

Puritanii aveau oroare de poezia italienizată şi senzuală a Renaşterii elisabetane. Era de vină sângele saxon? Veselia mediteraneană era pentru ei un motiv de mirare şi de scandal. Nu că n-ar fi fost sensibili la o anumită poezie, dar preferau poezia Ecleziastului şi a psalmilor celei a lui Spenser şi a lui Shakespeare. Citirea permanentă a Bibliei îi făcea să trăiască într-un vis colectiv şi sumbru, adesea nobil.

Ei condamnau teatrul, aveau oroare de păcat, mai ales de cel trupesc, se îmbrăcau cu o modestie voit demodată şi se rădeau pe cap ca să-şi arate dispreţul faţă de curtezanii cu perucile buclate. Pe scurt, erau trişti, oneşti, insuportabili şi dârji.

  1. Cristian Racovski - Wikipedia
  2. Barbati din București care cauta Femei divorțată din Slatina
  3. Djibouti Badoo Dating Site
  4. Barbati care cauta fete din Oradea
  5. Agen ia de intalnire din Portugalia
  6. Familia și copilăria[ modificare modificare sursă ] În Enciclopedia Britanică, articolul Khristian Georgiyevich Rakovsky precizează că Rakovsky a fost un revoluționar bulgar, care a condus activități subversive în România, înainte de a deveni membru al Partidului Bolșevic, devenind o figură politică importantă în Rusia Sovietică.

La începutul domniei lui Iacob, puritanii făceau parte din biserica naţională şi sperau să-şi impună doctrina lor. S-a organizat o conferinţă la Hampton Court, sub preşedinţia regelui, pentru a examina petiţia lor. Iacob I luă parte cu plăcere la această Agen ia de intalnire geneveaza teologică până în clipa când au fost pronunţate cuvintele presbiterian şi sinod.

Ele trezeau penibile amintiri în mintea lui.

En vivo · Inteligencia Artificial · SM Digital

Orice Jack, Will sau Tom va putea să critice actele mele. Jack va spune: «Aşa trebuie să fie», şi Will va răspunde: «Nu, ar trebui sa fie în felul ăsta»". Şi, luându-şi pălăria ca să ridice şedinţa, ţipă: "Se ştie cum au tratat-o pe biata doamnă, mama mea, şi pe mine însumi în timpul minorităţii Închei deci: fără episcopi, nici rege Dacă asta-i tot ce are de spus partida voastră, am s-o silesc să se conformeze sau am s-o alung din ţară".

Prin discursul acesta, el a transformat cearta religioasă într-o ceartă politică. Puritanii învăţaseră din Biblie că cei credincioşi trebuie să militeze pentru credinţa lor şi că datoria fiecărui om care cunoaşte adevărul este de a-l face să învingă.

femei divortate din Timișoara care cauta barbati din Craiova

Şi pentru că îi constrângea s-o facă, o vor încerca până şi împotriva voinţei regelui. În el a trebuit să poruncească expulzarea din biserică a trei sute de pastori puritani care refuzau să respecte ritualul anglican. Începând din acest moment trebuie să se distingă în clerul englez trei grupări: o grupare a înaltei biserici, cea mai puţin îndepărtată de biserica romană şi care acceptă ritualul impus de dinastia Agen ia de intalnire geneveaza o grupare presbiteriană, neconformistă, care rămâne în sânul bisericii, dar doreşte s-o reformeze; şi o grupare independentă, sau "congregaţionalistă", care condamnă în acelaşi timp episcopatul anglican şi sinodul presbiterian.

Independenţii refuzau să recunoască o biserică de stat, fie de tip englez, fie de tip scoţian. Biserica era pentru ei un grup de creştini uniţi numai din propria lor voinţă. Unii dintre ei, din respect faţă de libertatea individuală, mergeau până la suprimarea botezului copiilor, pentru a nu mai boteza decât adulţi în stare să creadă: aceştia erau baptiştii.

E important să se înţeleagă că pentru protestanţii independenţi nu mai exista Intalnirea femeilor grece ti nici o speranţă să mai practice în linişte credinţa lor dacă rămâneau în Anglia. Mulţi aleseră exilul şi, înemigrară în Olanda, dar şi acolo erezia din jurul lor îi nelinişti pe cei mai exigenţi.

care este cea mai bună aplicație pentru sex

În câţiva se întoarseră din Olanda şi veniră la Southampton, pentru a se îmbarca de îndată pe Mayflower, care trebuia să-i transporte în America. Primii pelerini au fost în număr de o sută doi.

Fecamp femeie datand

Se gândeau să se stabilească pe la frontiera de nord a teritoriului Companiei Virginia; vânturile şi curentele marine îi siliră să debarce mai la nord, în regiunea care se numeşte astăzi Noua-Anglie. În anii care au urmat şi care au fost puţin favorabili pentru puritani în Anglia, mii de emigranţi au venit după ei şi, în noua lor ţară, oamenii aceştia care au preferat exilul în locul ereziei au întemeiat, după cum era de aşteptat, o teocraţie.

Între curtea lui Iacob I şi parlamentul său nu exista nici o trăsătură comună. Curtea, frivolă, desfrânată, colcăia de scandaluri, printre care adulterele erau cele mai mărunte.

Regele, om slab şi tandru, nu se putea lipsi de favoriţi, aleşi mai curând după farmecul obrazului decât după calităţile lor de oameni de stat. Trata cu ei treburile cele mai serioase nu la masa Consiliului, ci la sfârşitul unui supeu sau al unei partide de vânătoare. La începutul domniei sale avu înţelepciunea să-l păstreze pe lângă el pe Robert Cecil pe care-l făcu conte de Salisbury şi câţiva dintre cei mai buni sfetnici ai Elisabetei; dar încet, încet, puterea trecu în mâinile favoritului Robert Carr care deveni conte de Somersetapoi ia George Villiers, Agen ia de intalnire geneveaza de douăzeci şi doi de ani, încântător, sărac, de familie bună, ales într-un mod foarte cinic de către arhiepiscopul de Canterbury şi aliaţii săi ca să ia locul lui Somerset.

Villiers atrase imediat privirile lui Iacob. Paharnic, gentilom al Camerei, cavaler al Ordinului Jaretierei, baron, viconte, marchiz, lord-mare amiral, apărătorul celor Cinci Porturi, duce de Buckingham, ministru favorit al lui Iacob I, apoi al fiului său Carol I, "niciodată nu s-a văzut — spune Clarendon — un bărbat care să facă atât de repede carieră, nici să se ridice astfel, prin simpla sa frumuseţe, la cele mai înalte funcţiuni în stat".

Corespondenţa dintre Buckingham şi Iacob I arată uimitoarea familiaritate cu care supusul îl tratează pe suveran. E uşor de imaginat groaza pe care trebuie s-o fi inspirat această curte veselă şi putredă gravilor cavaleri care, ca şi pe vremea Elisabetei, reprezentau atunci în parlament pe yeomen-i şi pe orăşenii din Anglia. Aceşti deputaţi de provincie nu fuseseră corupţi de viaţa Londrei. Asupra lor curtea nu avea nici o influenţă. Ei nu râvneau posturi; ştiau că regele n-are altă forţă armată decât "cetele antrenate" sau miliţiile comitatelor, care împărtăşeau părerile parlamentului.

Insensibili la favoruri şi netemători, ei foloseau cu mândrie privilegiul de a blama administraţia regală şi, după o şedinţă în care spuseseră, în toată libertatea, ceea ce gândeau despre duce şi chiar despre Smax Dating Site Reviews, se întorceau acasă pe jos, fără frică, de la Westminster în City, pentru că se simţeau apăraţi împotriva răzbunărilor curţii de muta, dar activa complicitate a orăşenilor şi a ucenicilor din Londra.

Unui parlament atât de conştient de datoriile şi de forţa sa, Iacob I voia în mod naiv să-i impună ideile sale cu privire la dreptul divin şi ereditar al regilor.

  • Femei divortate din Oradea care cauta barbati din Cluj-Napoca
  • Calaméo - Istoria Angliei 2 - Andre Maurois

Teorie nouă în Anglia, în care, ori de câte ori o cerea salvarea patriei, alegerea de către Consiliu, apoi de către parlament trecea peste principiul eredităţii. Iacob I, spirit logic, voia să facă din monarhie un sistem coerent; în această binecuvântată ţară a incoerenţei, era: un mijloc sigur de a face monarhia impopulară.

Dacă i s-ar da crezare regelui teolog, nu numai că un rege, uns şi încoronat, devenea un Agen ia de intalnire geneveaza sacru, dar, toţi viitorii regi fiind aleşi dinainte şi consacraţi de Dumnezeu, parlamentul nu mai avea altceva de făcut decât să înregistreze hotărârile divine. Regele era răspunzător faţă de Dumnezeu, dar nu faţă de supuşii săi.

El nu era supus legii, pentru că legea era el. Această doctrină, pe care Iacob I o opusese odinioară cu succes pretenţiilor bisericii scoţiene, jigni Camera Comunelor.

Camera Comunelor opuse sistemului abstract al regelui tradiţia engleză. Ea nu pretindea încă să exercite controlul asupra actelor puterii executive. În afară de cazurile de trădare, miniştrii nu fuseseră niciodată răspunzători în faţa parlamentului; actele lor de administraţie nu depindeau de parlament. Dar principiile generale după care va fi guvernată naţiunea adică legile nu trebuiau să fie enunţate decât "de Coroană în Parlamentul său", aceste legi fiind obligatorii pentru regele însuşi, pentru miniştrii săi şi Agen ia de intalnire geneveaza Consiliul său.

Ţinând seama numai de consideraţii de drept teoretic, cele două teze, atât aceea a monarhici absolute cât şi aceea a monarhiei limitate, puteau fi susţinute. Parlamentul, ca şi coroana, constituia o reprezentanţă a suveranităţii populare şi, sub dinastia Tudorilor, monarhul exprimase adesea mai bine părerile poporului decât Camera Comunelor.

Cristian Racovski

În practică însă era necesar ca acest conflict să fie rezolvat. Un regim politic nu este viabil decât dacă, lăsând forţelor reale ale ţării posibilitatea de a se exprima, consacră în acelaşi timp o putere supremă în stat, care să poată, la momentul decisiv, să aibă ultimul cuvânt. Cârmuirea respectă libertatea cetăţenilor în măsura în care are nevoie de consimţământul lor pentru perceperea veniturilor sale.

Regele Franţei a devenit un suveran absolut pentru că a putut statornici un bir perpetuu. Elisabeta fusese cu atât mai puternică cu cât reuşise să fie mai econoamă şi cu cât realizase mai multe resurse excepţionale datorate isprăvilor lui Drake şi jefuirii comorilor spaniole. Iacob I, care întreţine o curte prea strălucită şi-i copleşeşte cu daruri pe favoriţii săi, nu poate fi decât un suveran cheltuitor, deci vulnerabil. Gustul său, cu totul feminin, pentru bijuterii îl costă uneori până la treizeci şi şapte de mii de livre pe an, în timp ce nu consacră decât douăzeci şi şapte de mii de livre pentru armată.

Meniu de navigare

În îi trebuie o sută cincizeci şi cinci de mii de livre pentru cheltuielile casei; Elisabeta, înse mulţumise cu douăzeci şi şapte de mii. Chiar dacă ar fi fost econom, creşterea preţurilor ar fi fost suficientă ca să- l pună în încurcătură. Un dineu al Camerei înstelate costă vistieria, pentru acelaşi număr de oaspeţi, două livre îndouăzeci de livre în Cum să completezi acest venit? În sfârşit, propune parlamentului the Great Compact, Marele Contract, potrivit căruia regele ar renunţa la toate vechile sale privilegii feudale în schimbul votării pe viaţă a două sute de mii de livre.

Parlamentul refuză compromisul; regele îl dizolvă.