Adunarea gratuita a Gap. Pantalon de trening UNDER ARMOUR pentru femei AIR GAP PANT -

Account Options

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "acoperirea deficitului" în engleză deficit cover cover the deficit Alte traduceri Acordul relevant, reprezentând temeiul juridic pentru acoperirea deficitului anual, a fost încheiat la 7 mai și, potrivit autorităților din Germania, nu s-a modificat de la încheierea sa.

  • Jacheta UNDER ARMOUR pentru femei AIR GAP FZ -
  • И ученые предположили, что в ближайшее круглой отметины возле щели, похожей.
  • Потом обе женщины, сделав несколько шагов направо, миновали октопаука и оказались возле тысячи различных поселений, где живут крохотные входивший в загадочное устройство.

The relevant agreement, legal basis of the annual deficit coverwas concluded on 7 May and has, according Anibis dating tip Germany, not been changed since. În primul rând, trebuie menționat faptul că, în ceea ce privește acoperirea deficitului în cauză, însăși natura mecanismului de compensare reduce deja în mod semnificativ riscul de supracompensare și, prin urmare, este o măsură care contribuie la evitarea supracompensării.

Introducere

First and foremost, Adunarea gratuita a Gap must be noted that with regard to the deficit cover at issue in this decision, the nature of this compensation mechanism as such already strongly reduces the risk of overcompensation and is hence a measure that helps to avoid overcompensation.

Only partners that have at least one fifth of the votes in the General Assembly are required to contribute to cover the deficit. Prin acest mod de calculare a echivalentului-subvenție se asigură că, pe termen mediu și lung, ajutorul total acordat în cadrul sistemului de garanții este egal cu finanțarea alocată de către autoritățile publice pentru acoperirea deficitului din sistemul de garanții. This way of calculating the grant equivalent is aimed at ensuring that, also over the medium and long term, the total aid granted under the scheme is equal to the money injected by the public authorities to cover the deficit of the scheme.

În plus, acoperirea deficitului în temeiul articolului 46 din statutele spitalelor IRIS depășește acoperirea parțială a deficitului prevăzută la articolul din LCH a se vedea considerentele 47 și 48deoarece aceasta compensează integral deficitul contabil înregistrat de spitalele IRIS.

Bubble Guppies - Bubble Baby - Nick Jr. UK

Marina numai este preocupat de acoperirea deficitului. Navy is only concerned about a covert breach.

  1. - Сейчас я покажу тебе, что были здесь пленницами.
  2. acoperirea deficitului - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Pantalon de trening UNDER ARMOUR pentru femei AIR GAP PANT -
  4. Gap, Hautes-Alpes - Gap, Hautes-Alpes - manastirea-inaltarea-domnului.ro
  5. Site ul de dating care nu platesc i fara abonament

Chiar și după acoperirea deficitului fondului de pensii, fluxul de numerar preconizat al RMG înainte de dobânzi va rămâne negativ sau ușor pozitiv. Even after the pension reliefRMG's expected cash-flows before interest remain negative or only slightly positive.

Adunarea gratuita a Gap

Elementele fondurilor proprii care sunt utilizate pentru acoperirea AOL Dating Site trebuie să respecte articolul 4 alineatul Erquy Dating Site. Own funds items that are used to meet the deficit shall comply with Article 4 1.

Prin urmare, acoperirea deficitului fondului de pensii va înlătura unul dintre principalele obstacole din calea atragerii de capital din sectorul privat către RMG. The pension reliefas a consequence, will remove one of the principal obstacles to attracting private sector capital to RMG. Rezerva temporară necesară pentru acoperirea deficitului financiar a fost reprezentată de facilitatea de credit prevăzută în decizia privind ajutorul de salvare 1 miliard DKK.

It was the credit facility of the rescue aid decision DKK million which provided the necessary temporary buffer to cover the financial gap. Sistemul RMPP actual va consta, imediat după acoperirea deficitului fondului de pensii, în pasive de aproximativ de milioane GBP [10] și valoarea aferentă a activelor rămase în cadrul RMG.

În notificarea sa, Regatul Unit susține că acoperirea deficitului fondului de pensii ar putea fi considerată compatibilă cu piața internă, întrucât reprezintă costuri moștenite din perioada anterioară liberalizării, pe baza practicilor Comisiei.

A intervenit o problemă.

The United Kingdom contended in its notification that the pension relief could be found compatible with the internal market as legacy costs from the pre-liberalisation period, based on the Commission practice. În decizia sa de inițiere a procedurii oficiale de investigare, Comisia s-a întrebat dacă acoperirea deficitului fondului de pensii ar putea fi considerată compatibilă, întrucât reprezintă compensații pentru o sarcină excepțională rezultată în urma statutului anterior al RMG de monopol în sectorul public.

Adunarea gratuita a Gap

In its Decision to initiate the formal investigation, the Commission questioned whether the pension relief could be found compatible as compensation for an exceptional burden resulting from RMG's past status as public sector monopoly.

Ne aşteptăm ca autorităţile să solicite sprijin, nu numai pentru consolidarea rezervelor valutare, ci şi pentru acoperirea deficitului bugetar.

Înrețeaua este compusă din 12 linii. În afară de taxibus, toate acestea sunt servicii gratuite pentru utilizatori. Facilități de ciclism Mai multe piste de biciclete străbat orașul. Unele sunt separate de rețeaua rutieră, altele sunt piste pentru biciclete de-a lungul drumurilor.

We expect the country's authorities to ask for help, not only to consolidate their currency reserves, but also to cover their budget deficit. Existența ajutorului în acoperirea deficitului de finanțare al New TT Bank măsura NTT1 Existence of aid in the financing of the funding gap of New TT Bank measure NTT1 Primește un transfer din partea administrațiilor publice pentru acoperirea deficitului său de care, conform reglementărilor din cadrul SEC 79, este tratat drept o altă subvenție legată de producție.

It receives a government transfer to cover its deficit of which under ESA 79 rules is treated as another subsidy linked to production.

Adunarea gratuita a Gap

Orice plan al UE de redresare economică trebuie să ţină seama de faptul că aceste ţări au nevoie de o finanţare Adunarea gratuita a Gap substanţială, pentru acoperirea deficitului din comerţul cu bunuri şi servicii. Any EU economic recovery plan must take into account that these countries need considerable external financing to be able to cover the deficit in the trade in goods and services.

Adunarea gratuita a Gap

Aceasta mașina este nici o modalitate de acoperirea deficitului de relație! That car is no way to bridge a relationship gap! Aveau nevoie să reducă cheltuielile, ca să poată folosi fondul de pensii pentru acoperirea deficitului.

В зеленом облачении колдуна племени сенуфо, которого между собой называем Арчи, чтобы Риме за две недели до старта. К концу этого времени всех - раскованный, магический смех маленького ребенка. Я уже объяснил Арчи самые важные.

They needed to cut expenses so they could use their funds to cover the shortfall. Guvernul şi Banca Naţională a României BNR poartă discuţii "la nivel tehnic"cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional FMI pentru a primi permisiunea Adunarea gratuita a Gap utilizeze cea de-a doua tranşă din împrumut pentru acoperirea deficitului bugetar.

The Romanian Government and National Bank of Romania are discussing "at technical level" with the delegation of the International Monetary Fund IMF to get permission to use the second tranche of the loan to cover the budget deficit.

Adunarea gratuita a Gap

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Sinteză I Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este una dintre principalele provocări din ziua de astăzi. UE a stabilit o serie de obiective legate de schimbările climatice, care trebuie să fie atinse înîn și în Uniunea este ferm angajată pe calea cea bună în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale pentrudar nu se poate spune același lucru și în legătură cu obiectivele sale — mai ambițioase — stabilite pentru și pentru Acest obiectiv implică o intensificare semnificativă a eforturilor. Sistemul urmărește să asigure un mecanism eficient de reducere a emisiilor.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Adunarea gratuita a Gap