Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook. Camelian Propinaţiu. Postromânismul

Postromânismul şi coperta acestei cărţi Prima problemă de bază a postacilor şi românilor este postromânismul. Ca scriitor, observ că postromânismul se defineşte, în critifiction, ca fiind opţiunea pragmatică de a lua în serios manipularea că Istoria Românilor s-a terminat.

Neaşteptând nici măcar Sfârşitul Istoriei! Această adunătură de leneşi, de hoţi, de şmecheri, de fraieri, de nesimţiţi şi de urâţi, de rataţi genetic, de corciţi făcuţi la beţie şi de agramaţi îndobitociţi mediatic, care e pentru nechezoli Neamul Românesc, ni se tot şopteşte că n-are nicio şansă de a rezista globalizării.

Sunteţi un popor pe cale de dispariţie, se delimitează ei, şi nu doar în gând, ca sconcşi mai informaţi, de Arca în scufundare, fără a se îngrijora niciun renegat, cameleon sau mancurt că dezesperarea e un păcat capital, care va damna pre mulţi, în iadul mai canicular decât al Capitalei vara, deoarece românismul, adică fiorul idealist contrar, nu poate expira ca marfă sufletească şi produs spiritual înainte de a-şi fi îndeplinit funcţia culturală, Marea Recuperare, care e Misia noastră pe meleag şi în lume, dintre fraţii noştri de gintă latină numai italienii, francezii şi spaniolii îngăduindu-şi deocamdată Extincţia, deoarece ei s-au exprimatără pe deplin în universal, sunt siguri de Mântuire, pe când noi de-aicea mai avem relativ mult de recuperat şi, de aceea, încă nu plecăm!

Vasăzică, în nu va mai exista noţiunea de ţară, România va fi articol de dicţionar, precum Fenicia sau Dacia Felix.

Canton Dating Site of Vaud Dating site primul mesaj

Înlimba română va fi o limbă de multă vreme moartă, une charogne, cum probabil majoritatea limbilor europene, suguşate de English U. Ce talent în aşa vremi, cu adevărat radical agrar, anti clerical şi justiţialistconsumerist, mândru ca un mazil, mai naşte, cadrele didactice să îndrume atunci din 2 4 faşă pe ai noştri supradotaţi să scrie epopeea RO direct în limbi străine, folosind infrastructura intelectuală a altora, şi cel mult să ni se arunce şi nouă, maidanezilor, la savurat sub Tricolorul murdar, ca pe un fruct cărnos osos submarin exotic, produsul final, tălmăcit fie şi cu Google Translate!

Numai minorităţile, unele, se vor salva din Arcă, cred nechezolii cosmopoliţi, poate şi diplomectualii, deoarece ele deja nu-şi prea mai aduc obolul la cultura din RO, ci mai fiecare june intelectual de buze neromâneşti ţine a se mărturisi, afirma şi integra în patrimoniul seminţiei sale dotate cu infrastructură intelectuală de regulă mai performantă decât cea de pe la noi, care ne bazăm prioritar când ne dezvoltăm mai mult pe itinerarii spirituale turistice de importanţă comunală, pe alergări de stadion şi de sală, pe scăldatul în bazinul de spiritualitate care e însă piscina doar faza sublim naivă a palestrei greco-latine Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook a rămurelei de măslin virgine, în demersul Marii Recuperări care ne aşteaptă, precedând şi cauţionând Mântuirea Neamului.

Dar nu clasa politică creştină din Ţara lu Peşte are a cuvânta cu glas mare mediatizat, şi cu atât mai puţin gloata are a decide în chestiunile revoluţionare de mai sus, ci numai şi numai intelectualii de toate speciile au a se pronunţa, pe sfintele proiecte prioritare soteriologic intercity sau interregio, cum ar fi Descrierea eficienta a site ului dating Poporului, Infrastructura Intelectuală, Marea Recuperare sau Mântuirea Neamului.

Dacă se pronunţă! Căci toată cleptocraţia e cam iresponsabilă, pe când Autoelita nu, de aceea şi este mai expusă criticii, pe când ultima nici măcar autocriticii.

Carierişti, nechezolii şi pubintelectualii nu o ceartă decât în scop de rotaţie la ciolan, rar, floral şi complexat ilizibil, fiind din interes incapabili de o câinească monitorizare populară. În acest oribil, nobil scop idealist, a şi inventat Necesitatea, odată cu scumpirea preţurilor la presă, maidanezii de pază ai corectitudinii spirituale, postacii.

Metafizic, tragicul sentiment postromânesc al des-fiinţării exprimă de te deprimă, ca PRIMĂ PROBLEMĂ DE BAZĂ, presimţirea multor cetăţeni oneşti nenechezoli, pe măsură ce Autoelita nu o declară dar grăieşte numai în termeni de valori euroatlantice, după o uriaşă inginerie speculativă, că noi asistăm la sfârşitul istoriei naţionale, cu istorici şi istoriografi mediatici cu tot, când Neamul Românesc a devenit populaţie, fiindcă valorile noastre de patrimoniu, pentru care s-au jertfit strămoşii, nu e bune de nimic, nu sunt recunoscute neam de economiile de piaţă liberale nicăieri pe mapamondul spiritual, iar la noi nu mai trezesc decât interes parodic sau miştocar.

Trăim pe culmile disperării unei prosperităţi nevisate chimeric.

Dean Koontz - Chipul.pdf

Proştii nu mai citeşte nimica. Şi nici nu-i doare de să-i bată pe marii iniţiaţi, să desecretizeze listele de cărţi bune Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook i-au inspirat.

Barba i i femei de afaceri de dating site ul barbati din Sighișoara care cauta femei singure din Craiova

Scriitorii şi scriitoraşii, văzând în fapt postumitatea de kkt a lui Eminescu, nu mai scriu decât de pe o zi pe alta, în debara. Trotuarele au ajuns parcări şi nici nu mai poţi traversa merditativ pe traseele patriarhale din cauza 3 5 unui trafic infernal, iar în parc dă bicla şi dulăul peste tine, de se sparie gândul. Iar dac-ai teleporta minibigul din Cucuieţii din Deal în Epòcă, ai putea poza şi posta pe Facebook cozi balauriene kilometrice la marfa colorată kitsch orbitor de azi, în timp ce din boxele bisericii te asurzesc trackuri de la Mont Athos, amintindu-ne veşnic de Marea Recuperare şi povăţuindu-ne că ar fi aproape benefic să nu ratăm Mântuirea Neamului, deoarece e perfect şi uşor fezabilă, dacă ai Infrastructură Intelectuală, totul mergând tot înainte de la sine, căci omul e un fel de vită sacră ce dă lăptic spiritual din belşug, ca un automat paralelipipedic în pahare de plastic, prin fărâma soft de duh imprimată de la Facere în carnea sa.

Criza e pentru proşti. Chiar o fi justificată spaima de concurenţa tânără din complicitatea intelectualului cu Stăpânul baron, corsar, mogul transpartinic, shogun român sau nabab străin, a cărui imunitate e mai sigură într-o ţară de proşti? De ce naibii de pe nivelul ziaristic editorial suprem, pică ele, problemele de bază, la munca de jos, ca nişte muşcături maidaneze la un colţ de cotitură pe oase căzute de la etaj, adică în sarcina de subcomentator a postacilor noştri?

Şi de unde până unde virtualitatea asta că războiul civil civic s-a teleportat din stradă, unde se adunau protestatarii cu zecile de mii la marş şi miting, în chiţimii-debara atomizat online exhibiţionist, ca şi cum nu s-ar putea conversa academic Autoelita ei în de ei şi pe mobil?

Pesemne Diviziunea Apărarea Ordinii Constituţionale a postsecurităţii, dând prioritate în castrării acţiunilor de stradă organizate de intelectualii publici împotriva emanaţilor Contrarevoluţiei feseniste, s-a întrecut pe sine, printr-o combinaţie, a experienţei foştilor specialişti cu dinamica fără egal a noilor angajaţi, măturându-se strada în roza vânturilor până la edentaţie şi pace completă, ca de cimitir de valori ale rablelor hengherilor minţii, în neantul care unde nu mai citeşte nimenea nimica.

idei in dezvoltare greselile lui pavel corut

Ah, îmi vei obiecta aici, ţi-o fi convenind ţie să citeşti, şi să plimbi pocalul spumegând de la unul la altul, Propinaţiule, ca liber-profesionist, ori ca rentier de-ai vândut podgoria bunelului şi intravilanele la străini, dar ia să munceşti, să trudeşti, să te canoneşti pe mai nimic la patron sau la stat şi să nu te mai ajungi cu banii de la o lună la alta, ia să vedem, să n-ai ce da la copii şi la recuperatori când te suduie şi te ameninţă, ia s-auzim de bine, îţi mai arde ţie să vagabondezi pe coclauri spirituale?

Parcă-ţi vine-a-mpături Tricolorul şi să te cari în timp, repauzându-te-n Scriptorium la Melk, în Chiostro Lateranense sau în spaţiul 4D, în Universul Îndepărtat, unde ţi se strâng viermii teleportanţi cei neadormiţi, îngrijoraţi că cine ratează Marea Recuperare nu se mai califică pentru Mântuirea Neamului!

Iată de ce coperta propusă acestei cărţulii triste pline de humor, decolorat nenfăţişează un Tricolor, Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook bătrân pensionar părăsit de eroii săi mult batjocoriţi, rulat pe lance de un vânt nebun şi murdărit ca un şorţ gunoier de smogul nesimţit al Capitalei.

Iar mai gios de Tricolor, admirăm un dulău voios, evident câinele soldatului, care face de strajă neantului neclintit. Ne înşelăm profund! Ăsta nu e câine de front, capabil a se hrăni în linia întâi, cu amarul cadavru cadaveric al duşmanului.

Nu are culoarea de camuflaj a lupului de stepă. Nici ochelarii cu infraroşii ai priculicilor. Dimpotrivă, e un dulău alb orbitor ca varul. Nici câinii de azi nu mai sunt ce erau odată. Poate îi e şi ruşine cu aşa stăpân jerpelit, ar prefera unul occidental, s-ar aventura el acolo, priveşte-n zare la covrigi, în uie, unde toţi are în coadă, dar n-ar prea da totuşi libertatea deşănţată de aici, din motive de înţelepciune, nu cumva din mila Străinului transnational capitalist class să n-ajungă la şbilţ la nişte hingheri supradotaţi, unde apeşi pe buton de se strânge brusc laţul, sau măcar cu botniţă la un proprietar cert.

Deocamdată, se hlizeşte în vid ca un text ilizibil antimediocritate, e gata doar să-şi înfigă colţii de pamfletar în orice comete, cotarle sau lichele, trecătoare prin teritoriul lui şi al haitei sale, bogat în oportunităţi, e mai bine să traversezi!

Acest dulău alb voios vedem că şade, nu o duce aşa de rău, dar mârâie la Stăpân, asemănându-se prin această meteahnă atât postacului cocalar cât şi publicistului descompus moral după ce s-a contaminat ca un raton cu bacilul postromânismului, continuând însă a se salariza la statul român aplicație pentru sex și întâlniri la patron în RO. Un bacil alb imparţial gras, cel puţin la fel de bine hrănit şi de răsculativ.

Greţos ca viermele de mătase siliconat al revoluţiilor de catifea. Ceea ce face, teoretic nu şi practic, insolvabilă chestiunea verminei postromânismului. Precum a maidanezilor muşcăcioşi din municipiile noastre până nu se schimbă sensul profitului. Toată greaţa şi agonia venind de la revolta că, teoretic, postromânismul, ca orice chaosmos spiritual de tranziţie, n-ar trebui să aibă susţinători seducători, recrutaţi dintre nechezolii simpatici, tot aşa cum maidanezii n-ar trebui să muşte ca turbaţii, nici să urle nocturn vara la ferestrele deschise de sconcs, nici să-şi lase lăsăturile sub ele ca mancurtul şi renegatul, în ploaia călâie, la colţul de cotitură.

Fiindcă ăla de adulmecă e şi sensibil, chiar pensionat copoiul ajunge vasăzică la bănuieli rele, inexprimabile. Ca postac, pierde somnul filozofând asupra oligopedagogiei noastre şi socoate că postromânismul, care calcă totul în picioare, este un viciu care vine, vine, vine De unde?

Din părţi. Din flanc. Din cercurile vicioase, din insolvabilitate, din reeşalonări cocalare, din acele bombe logice create dinadins, în tihna şi inidentificabilitatea de nivel zero postuniversitar a Duşmaniei, să n-aibă soluţie Marea Recuperare decât în domeniul imaginar, adică Mântuirea Neamului să nu se mai iniţializeze vreodată, fiind noi românii sloboziţi din 6 8 colonialism direct în globalism, fără infrastructură intelectuală, nici sculărie academică, şi cu antrenorii culturali ca nişte mâţi ogârjiţi, mai toţi nechezoli sau diplomectuali veseli, cel mult kilointelectuali, de te lupţi, ca subcomentator webistic, cu ceva care este şi nu este, cu o nălucă ce te sugrumă inconcevabil dar sigur: văzutam bimilenar din munţi perindându-se prea multe hoarde ca să nu contemplăm cu nepăsare, fără niciun pic de sentiment tragic, ce-a mai rămas din ciorba de burtă a propriei noastre extincţii, vărsându-se-n vidanja globalizării toată oala unsuroasă, ca după grohăiturile unei sieste cu porci.

Groh, siestă, lehamite.

Chiar dacã nu e uºor de gãsit un rãspuns este vorba totuºi de autorul Antimetafizicii el este atât de simplu atât de simplu încât devine de neînþeles.

De-aia nu vom mai scăpa de postromânism, nici dacă ieşim din criză, pentru că el a căpătat funcţii din ce în ce mai rentabile, oferind numai avantaje, aici şi acolo, începând cu stabilitatea sustenabilă şi durabilă!

Ne e bine! Tocmai Postromânismul ne manipulează să percepem ca presupus adevăr absolut aberaţia că România era predestinată unei prăbuşiri de ori mai crunte decât a Greciei, datorită inferiorităţii rasiale a românilor, probate într-un lung trecut istoric de kkt, din care se trage prezentul de fecală şi viitorul gazos sau cel mult ceţos!

Bine ați venit la Scribd!

De aceea, nimeni nu condamnă serios regimul exploziei datoriei externe, şi al scoaterii suveranităţii la produs, iar succesorul posibil nici că-şi bate capul să explice cu ce soluţii economice vine, deoarece, tot pe motive de postromânism, nimeni nu aşteaptă miracole, ci morojnă, adică îngheţarea salariilor şi pensiilor, prosperitatea, câtă este, să nu se fleşcăiască de tot şi să se scurgă cu totul, printre deşte, la canal! Căci la ce visează en intellectuel engagé dulăul alb de sub Tricolorul însurit ce va albi şi el, când după capitularea mişcării civice va urma dizolvarea identităţii noastre în vidanja globalizării?

Poate dulăul alb se gândeşte la iubita lui, că de ce l-a părăsit şi cum se Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook psihologic că nu se mai înţeleg neam, ce-a intervenit ca un prezervativ al comunicării între ei? Lipsindu-le nu mobilul, ci experienţa de viaţă a lecturii, fapt care impune la cine îi dă de mâncare să-i înşiră-te, mărgărite, şi o listă de cărţi bune, să-l îmblânzească şi mai visător ca animal, şi mai conciliant cu legile firii.

Dar la ce alte reverii poate trimite visul unui inconştient decât la amintirile colective originare? Sunt înclinat să cred că gândul maidanezului alb de pe copertă merge direct spre testele canine de la Pisa!

Cu recunoştinţă şi sfială, el se gudură în imaginarul canin colectiv la atotputernicul Stăpân care-i homosapul, omul în calitate de sacerdot, cum a fost şi părintele Lazzaro Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook, celebrul pisan care-n avanpremiera Revoluţiei Franceze, a realizat pentru prima oară în istoria Gintei Latine, fecundarea artificială la o căţea comunitară, deci comunistă, pe la La ce să mediteze atunci câinele qua maidanez?

La chestii livreşti, apropo de ultimul centenar ratat, al lui Cioran, 8 aprilie Sfârtecare, Ispita de a sfârteca, Exerciţii de sfârtecare. Adică la tentative teoretice de a săvârşi cândva ceva cumva: Sunt un filosof-urlător.

Ideile mele, dacă sunt idei, latră, nu explică nimic, explodează. Da, ultimul centenar ratat, chit că noi, urmaşii lui Cioran, am avut chiar un gest recuperator de manuscrise la nivel de upercutclas. Luminarea Poporului a fost atât de puţină încât nimeni din clasele intelectuale de jos, mezelclas, vidanjclas, nu-şi mai aminteşte, c-ar fi fost organizat, de Centenarul Mircea Eliade cu atât mai 7 9 puţin de-al lui Mihail Sebastian tot atunci!

De aici şi tăcerea în frică a multora. Un silenţiu lugubru. O tăcere ca de cavou. O eternă pace de debara. Perfect suportabile, diavoleşte preschimbate-ntr-o bonomă siestă de porci. Regula de trei simplă: păi dacă unor morţi iluştri, cu certificat de calitate validat occidental, li se poate strica în halul ăsta postumitatea în RO la Centenar, atunci cu cariera noastră cum rămâne? Pune pază gurii şi tastaturii faţă de orice putere!

Lasă fundaţiilor de import-export mişcarea civică şi, în rest, fii complice: scrie, lansează, tăifăsuieşte, reprezintă, epitomizează, umblă! Fiindcă prezentarea sondajelor echipei studenţeşti în PowerPoint susţine zice multimedial că dacă iei în spital viaţa unui român din mediile defavorizate, care după aprecierea specialiştilor o mai duce doar zile până şi termenul de expirare al pâinii bulgăreşti din pungă fiind mai îndelungat!

Cu alte cuvinte ce zboară ca bufniţa ochindu-şi propria înţelepciune, scurtarea cu o săptămână statistică a vieţii pensionarilor şi a unor cadre didactice preuniversitare este, filozofic, ca act criminal, echivalentul condamnării superflue a lui Socrate, iscându-se atâta vâlvă, care fiind septuagenar, oricum natural antrenorul de cultură al lui Platon o mierlea, fără a se mai împuţi imaginea atenienilor şi a lăsa altora loc de completat pentru Marea lor Recuperare.

Şi aşa a şi fost la noi, determinându-ne, după ce ratasem o ceremonie-n Pisa-n sobrul, secularul Campo Santo, pentru istoria literară a mărturisi şi vesti lansarea acestui pedefeu, Postromânismul, Evagoîn chiar avanpremiera Ediţiei a şasea a Bookfestului maianume poate că la EXPO FUNERARE, Târg de articole şi servicii funerare, maiCentrul Expoziţional ROMEXPO, din al cărui preambul online la fascinanta-i vecinică tematică cităm exact cifrele de genocid la lipsă la inventar sub pretext de criză, cu responsabilitate statistic difuză printre politicieni şi complicii lor intelectuali ca la piratarea torenţială: 8 10 Datele demografice ale României urmează tendinţa globală de îmbătrânire a populaţiei, care în prezent este mai accentuată în ţările cu economii dezvoltate.

În prima jumătate a anuluipopulaţia României a scăzut cu de persoane, în timp ce în întreg anulscăderea a fost deconform datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică.

Gana $ 500 + por historia de Instagram ¡SIN VENDER, SIN SEGUIDORES! (Haz dinero en línea)

Adică, neeufemistic, aruncându-se de către clasa politică şi intelectuală, cu analişti cu tot, Povara Crizei pe umerii gârboviţi ai masilor largi populare, priponite fără medicamente în semiîntunericul tv, s-ar fi reuşit cu brio o aproape dublare!!! Iar prognoza specialiştilor în domeniul funerar e că ne aşteaptă şi mai mult postromânism din ăsta austeru: Tot potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică, previziunile din domeniul demografic fac referire la o populaţie de aproximativ 17 milioane înfaţă de cea de 21,5 milioane din acest moment.

Ce să mai vorbim, ca ciocli, de nişte repere ultime precum pentru ţară şi pentru limbă! Căci nu întâmplător, după ce le-a Csibi Barna videodemonstrat copiilor, cum se spânzură un valah, magazinul istoric Historia, în aceeaşi frumoasă lună mainr.

Consultând însă o revistă mai serioasă, culmea, însuşi Magazinul Funerar nr.

Camelian Propinaţiu. Postromânismul

Progresul deceselor e de numai morţi, pe cât interval de vreme s-a pus presiune pe nivelul de trai plus asistenţa la boli şi s-a rezolvat criza bugetară prin ieşirea din recesiune Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook nup financiar, cifră irelevantă electoral, deşi face cât două Revoluţii şi jumătate, aceasta şi fiind marea problemă a postacului de valoare profesionistă în RO, că în lipsa unei Biblioteci Naţionale, occidentalizate ca centru de documentare prin analize-sinteze, sau a Catedralei Mântuirii Neamului dotate cu o mediatecă perfectă, el nici nu se poate corect informa ca omul în istoria recentă despre conjugarea interesului naţional cu necesitatea socială într-un mediu de securitate complex şi imprevizibil, cum este cel pe care-l trăim.

De-o pildă, ar reieşi şi alte negări ale sensului revoluţiei antibolşevice qua revoluţie, cum că averile s-au supt din spolierea celor mulţi de către cleptocraţie foarte puţină, în detrimentul clasei de mijloc, iar ce megacoteţe făru-n pom nici arhitect s-au zidit pe ogoare, ele cură doară din ce-au robit ai noştri-n DRO, la stăpâni mai generoşi, dacă e aşa statistic ca-n Capital, joi 19 Intalnirea Femei Comines de ani fiind timpul de viaţă al României Regale Mari, şi cam aşa o fi, că în aveam pib de de 9 11 dolari şi până-nţinând cont de rata inflaţiei americane, nu l-am multiplicat decât de 2,4 ori, va să zică atunci e limpede că n-am Cautarea omului danez nimica, decât datorii, deoarece-n 4 cincinale l-ar fi ameliorat şi bolşevicii ăia pe pib!

Dealtfel, în eram pe locul 78 în lume ca pib fără datorii, iar în am fi pe locul 70 ca pib cu datorii, însă cu ce preţ aste 8 locuri în sus?

Din nefericire, pdf-ul Postromânismul a fost lansat virtual tot în context funerar, la 23 decembrie la Praga, la despărţirea românilor de Vaclav Havel şi, anterior, deja la 13 decembriemai dureros la Chişinău, funeraliile poetei Leonida Lari fiind şi funeraliile ideii unioniste, megaintelectualul, seismectualul, kilointelectualul, iniţiatul, nechezolul, bananierul, diplomectualul sau microintelectualul, mai cu seamă scriitorimea din dreapta Prutului necatadixind a evoca bătălia pentru Limba noastră cea română şi pentru Libertate, dusă de basarabeni cu atâta eroism încât 31 august şi mai ales furtunosul noiembrie fac însuşi începutul Revoluţiei Române, după ce tot atâta lehamite ne arătase Autoelita, către Gaudeamusulşi la batjocorirea Regelui Mihai, nonagenar, de către preşedintele ideal al multora.

Trăim, aşadar, pe culmile prosperităţii nevisate, vremuri aspre, rodnice literarartistic şi filozofic, deşi nu s-a efectuat o anchetă independentă, de către Tineretul Idealist cu studii la Harvard, cu sau fără origine nomenclaturistă, întru a ne diagnostica dacă RO, cu mallurile suprapopulate, se află sau nu în criză economică reală, mulţi preafericiţi obezi, moguli români sau nababi străini transnational capitalist classîncă mai întrebându-se râgâind ce i-a găsit, deoarece când unde clasa politică nu pare capabilă de un asemenea discernământ de să-şi dea şi ea seama care e pe fond situaţia, shit, sau totul nu e decât un pompaj financiar şi statistic funerar de la amărâţi la îmbuibaţi, primejduind prin împrumuturi până şi suveranitatea viitoare, independenţa, neamestecul, ca şi Marea Recuperare, mântuirea, treburile, neamurile, clanurile, oastea mea cu flamurile.

Nu, nechezolii nu-s seismectuali, dragilor, evident nici intelectuali publici, cel mult se apropie puţin de pubintelectuali, de cinicii ăştia care se agită civic doar pentru a-şi face publicitate mărfii sau pentru a-şi justifica aspiraţiile instituţionale cumulard la ciolan. Iar consecinţa poate fi ghinionul seismectualului de a ajunge numai şi numai el cineva, în numele a ceva, cândva, megaintelectualul nefiind un om, o persoană care merge la privată, ci o structură, o formă cu fonduri structurale variabile, o înfiripare ca a cristalelor lichide, o entitate dintre făpturile neantului, în pielea căreia azi poţi intra dumneata, să fii megaintelectual peste toţi, iar mâine poţi să ieşi, azi te curtează atâţia, iar mâine sau decedat, nu te mai băgă nimeni Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook seamă, nici măcar ca să tenjure din nou de morţii familiei sau de opera lipsă.

Dating site ul barba ilor lui Dumnezeu femei divortate din Sibiu care cauta barbati din Constanța

De aici se înfiripă o structură relativ mititică dar nu insignifiant faţă de Autoelită, se poate lesne observa, o echipă de doar unsprezece megaintelectuali fiind mai mult decât suficienţi pentru a face istorie, adică Epocă, sau pentru a da greutate maximă capului unei zgomotoase orbitor jalbe online deşchise. De aceea, intelectualii zişi publici, adică cu cărţi publicate, analizaţi ca nişte cutii negre cu zurgălăi asupra efectului strigării cu aspiratorul în pustiu, nu ne mirăm dacă, şi în cazul în Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook şi-ar folosi întreaga activitate civică pentru autopublicitate, cum fac pubintelectualii, ei numai uneori dobândesc, şi numai vremelnic în vânt, statutul de megaintelectual.

Deziluzionând însă pe popor, prin zădărnicia 11 13 ieremiadelor, precum gazetarii ceia de hârtie matinală autorizaţi fiziognomonic să manipuleze seara şi la tv, urlând ca maidanezii cu speranţa că pot mări astfel virulenţa atacurilor la vreun vipoi în scop de şantaj, deci în funcţie de Stăpân.

Navigare rapidă

Căci, indubitabil, nu poate fi respectat sau temut ca intelectual decât un om cu putere, instituţională sau financiară, reală sau presupusă. Dar uitându-ne mai cu atenţie la televizor, la sportul rege, care ne reaminteşte că am fi putut promova RO în familia selectă a ţărilor monarhice din UE şi că l-am ţinut pe tuşă pe Majestatea Sa Regele Mihai, plângându-ne totodată constituţional că trebuie mereu suspendat preşedintele shogun ca să funcţioneze Puterea mogulilor şi nababilor de dreapta sau a baronilor şi corsarilor de stânga, constatăm ergonomic că nu ne putem concentra filajul televizual pe toţi cei 11 jucători ai noştri de Dating site dating com teren, ci pe cel mult 7, anume cei care fac efectiv faza de atac sau de apărare, în jocul nostru leneş, curmeziş şi incalificabil.

Întocmai la fel, motanus mutantus, câmpul conştiinţei gloatei, care se plictiseşte repede fără noutăţi de consum, abia dacă rabdă să-şi distribuie atenţia pe 7 megaintelectuali simultani într-o anumită contemporaneitate. Deci nu e nevoie nici măcar de remarcaţi din totalul Autoelitei, care ea s-a stabilizat firesc la vreo seismectuali, din constrângeri tehnice noematice, aşa cerând anual rotirea cadrelor în acţiuni publicitare, la teveu sau în rubrici critice din periodice, măcar câte un vip de-al ei săptămânal pe parcursul anului calendaristic, care are 52 săptămâni şi un brânci, numai megaintelectualilor partajându-li-se, ca şi leilor, publicaţiile cu numere pe an.

De-aia e şi simptomatic, ca piva Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook exces de hamei pentru poeta doctus, că tot cam de recenzii se adună şi-n noua carte scoasă anual de marele critic de rubricuţă permanentă, la vreuna din editurile de-l posedă ca promoter şi totodată referent. Din fericire, în aceste vremuri comode când nici ţeapa nu mai e ţeapă, ci farsă zilnică, iar teama de Dumnezeu îţi ascute doar simţurile, spre deosebire de seismectual, care se cere cât de cât înţeles, să ştii în ce direcţie s-o iei la sănătoasa, pe nechezol îl poţi lesne cunoaşte, fiindcă el e tranşant, ca FMI-ul, se demască scoţând şişul în teatrul cruzimii, întrebuinţează sistematic şi intenţionat ocara, ca nume pentru ţară, Românica, respectiv peste Prut, Basa.

Revoluţia e pentru el, Loviluţia, doar fiindcă intelectualitatea a ieşit prea jigărită din totalitarism ca să umple cu mâţii ei ogârjiţi vidul de putere ceauşist măcar la paritate cu emanaţii, plus că scriitorii români n-aveau talent, ci narcotice. Iar despre gloată se exprimă în termen de, pardon de impresie, Pulimea. Nechezolul, Agen ia gratuita de edin a Paranormala Ebook scurt, nu se poate abţine de la dispreţul de invadator agresiv erga omnes, pentru că gândul lui ascuns de şmenar, imitaţiune după mentalitatea Stăpânului celui Nou, este deviza şmecherului optimist că În Românica, muma proştilor e mereu gravidă!.