Atenționare COVID-19

Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a, Condiţii de călătorie

Considerăm că este util pentru persoanele interesate de a beneficia de o lucrare tip vademecum, care să surprindă elemente de tactică criminalistică — cadrul metodologic general al investigării penale a infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism, elementele principale ale procesului investigativ informativ operativ, tactica criminalistică a efectuării unor procedee investigative informativ operative, cunoașterea căilor, mijloacelor, metodelor şi a modului de operare utilizate şi posibile, pentru săvârşirea infracţiunilor contra securității naţionale și acte de terorism, care sunt fazele investigării penale ale infracţiunilor contra securității naţionale și acte de terorism, particularitățile sesizării organelor de urmărire penală, caracteristicile investigării infracțiunilor contra securității naționale și de 1Doru Ioan Cristescu, Investigarea criminalistică a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism, Ed.

Solnes, Timișoara, Corespondența cu infracțiunile contra securității naționale și acte de terorism. Formele de realizare a amenințărilor la adresa securității naționale. A devenit necesară o prelucrare a articolelor autorilor susarătate pentru a asigura coerența firească asamblării într — un material cum este cel prezent, în scopul de a deveni apt destinației — scop, în sensul de a constitui un ghid de tactică criminalistică în materia investigării penale a infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism.

Pe lângă modificările legislative survenite, de la publicarea surselor inițiale susarătate au fost pronunțate Decizii ale Curții Constituționale și s — a consolidat și consacrat practica judiciară în materie, în intervalul —care și acestea au condus la necesitatea actualizării, precizării, completării, reconfigurării opiniilor exprimate anterior de către autorii actualei lucrări, ceea ce s — a materializat în materialul prezent.

Din rațiuni ce țin de dimensiunea și paginarea lucrării și în scopul oferirii posibilității manipulării facile am luat decizia editării în două volume. În partea teoretică se tratează problemele privind rolul, locul și importanța investigației informative — operative derulate pentru descoperirea și documentarea activităților ilicite subsumate amenințărilor la adresa securității naționale, raportat la investigarea penală a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism și, acolo unde este cazul, a puternicelor similitudini dintre cele două activități de natură investigativă, cu diferența consistentă determinată de desfășurarea lor înainte și, respectiv, după momentul dispunerii începerii urmăririi penale față de faptă sau persoană.

Am argumentat de ce activitatea de realizare a securității naționale derulată de organele răspunzătoare cu aplicarea legii în acest domeniu are o componentă ce se constituie într — un proces investigativ informativ operativ, cu trăsături caracteristice și reguli proprii, a cărui desfășurare, de la declanșare și până la finalizare se află sub control jurisdicțional, exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curți de Casație și Justiție sau procurorul desemnat de acesta, pe de o parte și, pe de altă parte, de judecătorul desemnat de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, care răspunde exigențelor drepturilor fundamentale ale omului statuate prin C.

Abordarea teoretică are perspectiva, în exclusivitate, din punct de vedere al tacticii și metodologiei criminalistice de investigare a infracțiunilor contra securității naționale și de 4 terorism, astfel că nu am insistat, decât acolo unde am apreciat ca fiind necesar, asupra tratării problemelor de drept substanțial și procedural și procesual penal, după cum nu am accentuat nici aspectele ținând de principiile consacrate de directivele și recomandările din documentele internaționale și, în special, europene ori din prevederile legislației naționale a României, în ce privește respectarea drepturilor omului, întrucât, practic, le — am integrat în dezvoltarea problematicilor, considerându — le ca obligatoriu de aplicat.

Recenzii ale site urilor de dating

Un rol însemnat, în capitolele III exemplele 1 — 10capitolul V exemplele 11 — 14 și capitolul VII exemplul 15ale lucrării îl au exemplificările din practica investigativă și judiciară înserate întrucât acolo am apreciat că sunt de natură să fie să susțină, fie să determine configurarea elementelor de natură teoretică tratate. Am considerat util să exemplificăm activitatea investigativă penală și cu câteve Rapoarte de constatare tehnico științifică rezultat al utilizării procedeului probator de natură științifică constând în dispunerea și efectuarea constatărilor tehnico științifice, dintr — un îndoit considerent: pe de o parte, pentru a se decela necesitatea dispunerii, obiectivele care se formulează de către organele de urmărire penală și materialele care se pun la dispoziție specialistului desemnat cu efectuarea lucrării, iar pe de altă parte pentru a se evidenția conținutul științific al lucrării expertale și posibilitățile de a fi valorificate în procesul penal.

Remarcăm la acest capitol contribuția majoră a col. Octavian Orban, fost specialist în cadrul D. Sursa provenienței respectivelor spețe a fost indicată de fiecare dată, la sfârșitul exemplificării, și considerăm necesar să subliniem contribuția esențială a acestora, care a făcut posibilă selectarea unor materiale adecvate, dintr — o multitudine de documente ce constituie conținutul site — urilor menționate, la configurarea părții a II -a, privind practica investigativă penală și judiciară, a prezentei lucrări.

În premiera, prezentăm schema de interceptare telefonică!

Practica investigativă. Capitolul I - V

Selectarea actelor de finalizare a urmăririi penale și a hotărârilor instanțelor de judecată adunate în prezenta culegere a avut drept criteriu esențial, relevanța, în ce privește atât infracțiunile comise ca atare, cât și modalitățile concrete specifice de anchetare a acestora, fiind facilitată de activitatea de descoperire a respectivelor infracțiuni desfășurată în perioada —de organele răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale și surprind activitatea, în materie, a D.

Rolul autorilor a constat doar în colectarea acestor materiale, care toate au devenit publice, fie prin publicarea hotărârilor judecătorești, fie de pe site — urile juridice românești juri. Am recurs totuși la operațiunea de anonimizarea persoanelor cercetate, a înculpaților ori a condamnaților implicați, întrucât scopul culegerii nu îl reprezintă numele și datele de identificare ale acestora, ci calitatea în care au comis faptele imputate, precum și faptele comise și sancționate, pentru care au fost trași la răspundere penală.

Am considerat că nu este cazul de a nominaliza persoanele ascultate în calitate de martori în cauzele penale selectate, ci doar de a le prezenta, acolo unde a fost cazul, declarațiile formulate. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, este de menționat împrejurarea că toate cauzele exemplificate în prezenta culegere au fost amplu mediatizate în mass media din România, astfel că, apreciez că este util, a fi prezentată maniera exclusiv judiciară de abordare a unor astfel de cauze penale, cunoscut fiind că investigația jurnalistică este intuitivă, Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a investigația judiciară este reconstitutivă, având ca principal mod de lucru și argument suportul probator conferit prin administrarea probatoriului.

Dating Black Femeie in nord

Pe de altă parte, materialul de documentare poate reprezenta un ghid de desfășurare a anchetei penale în materia infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism, de la momentul primei sesizări, până la finalizarea urmăririi penale, mecanismul de administrare a probatoriului în cauzele penale având acest obiect, modalitatea tactică de utilizare a mijloacelor, metodelor și procedeelor probatorii, derularea activității de administrarea probatoriului potrivit unei planificări judicioase, a respectării unei metodologii unitare de cercetare, conlucrarea, esențialmente necesară, cu organele 7 răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale, tactica criminalistică a efectuării unor activități, ce poate fi util practicienilor în domeniu — atât organe răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale, cât și magistrați procurori și organe de cercetare penală.

În aceeași măsură, lucrarea poate fi benefică și magistraților judecători, pentru a putea aprecia asupra necesității stabilirii, în orice cauză penală, a unei baze factuale ce caracterizează specificitatea infracțiunilor contra securității și acte de terorism, care se caracterizează, printr — o anumită discreție, forme oculte spionajul, trădarea, de exemplu sau, dimpotrivă, cu impact și ecou social extrem de puternic acte de terorism, de pildădar care, toate, sunt supuse unui regim aparte în ce privește posibilitățile și administrarea efectivă a probatoriului, pentru a putea hotărâ corect, judicios și complet cu privire la faptele ce le sunt deduse judecății.

Nu în ultimul rând, culegerea de materiale documentare poate fi utilă avocaților, studenților masteranzilor sau oricărei persoane interesate de domeniul științelor penale, în general, al tacticii și metodologiei criminalisticeîn special. Sesizarea organelor de urmărire penală, în materia infracțiunilor în discuție, poate coincide, în multe situații, cu finalizarea activității investigative informativ operative derulată de organele răspunzătoare cu aplicarea legii penale în domeniul securității naționale, care au sesizat organele de urmărire penală, fie în condițiile dispozițiilor art.

Ministerul Afacerilor Externe

Administrarea probatoriului 5, în cauzele penale având ca obiect infracțiuni contra securității naționale6 sau acte de terorism 7, dintre care unele se comit în modalităţi faptice concrete oculte, obsconse greu decelabile, iar, uneori, aproape în exclusivitate, prin intermediul comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare8, este de cele mai multe ori extrem de anevoioasă, iar posibilităţile de dovedire a activităţii lor ilicite de natură penală se reduc, în mod predilect, la utilizarea metodelor speciale de supraveghere sau cercetare 9, anticipate, în majoritatea situațiilor, de folosirea — anterior pornirii procesului penal — a mijloacelor și metodelor specifice și a procedeelor investigative specifice aflate în panoplia organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale, potrivit prevederilor Legii nr.

Dongoroz coordonator și colectiv, Explicații teoretice ale codului penal român, partea generală, vol. I, Ed. Academiei, București,p. Academiei Române, București,p. În partea a III — a a lucrării am înserat, în formula de material în power point, două teme susceptibile de a fi expuse Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a prilejul Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a cursurilor de Studii de Securitate, ce sunt destinate, în principal, studenților sau masteranzilor ce frecventează astfel de cursuri sau auditorilor unor conferențieri ce au drept subiect astfel Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a teme.

Secțiunea a 2 — a Cadrul normativ privind securitatea națională 1. Documente programatice și directive naționale în domeniul securității naționale 2. Cadrul normativ în domeniul securității naţionale. Prezentare generală Secțiunea a 3 — a Structurile instituţionale abilitate în barbati din Timișoara care cauta femei căsătorite din Alba Iulia securității naţionale.

Organisme și instituții cu rol coordonator, de verificare și control 2.

  • Sistemul de distanțare socială are 5 niveluri — 11,52, 2,53 — de la 1 cel mai relaxat la 3 cel mai strict.
  • Calaméo - Practica investigativă. Capitolul I - V

Femei din căciulata faptelor ce constituie amenințări la adresa securității naționale. Secțiunea a 4 — a Obiectul procesului investigativ informativ operativ Sediul materiei Condițiile generale care trebuie îndeplinite pentru utilizarea metodelor și mijloacelor specifice și a procedeelor investigative speciale Subsecțiunea A Enumerarea mijloacelor și metodelor informativ operative 10 Subsecțiunea B Enumerarea procedeelor investigative informativ operative și procedura de autorizare.

Subsecțiunea C Mijloace tehnice pentru punerea în executare a procedeelor investigative informativ operative special specifice Subsecțiunea D Interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor electronice, efectuate sub orice formă, ca procedeu investigativ informativ operativ special, specific, cu caracter secret Subsecțiunea E Tactica criminalistică a efectuării unor procedee investigative informativ operative I. Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de căutare a unor informaţii, documente sau înscrisuri pentru a căror obţinere este necesar accesul într-un loc, la un obiect ori document, sau deschiderea unui obiect prevăzut de art.

Precizări preliminare 2. Elemente de tactică criminalistică privind pregătirea activităţilor 3. Procedee şi reguli tactice de efectuare a activităţii II. Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de ridicare şi repunere la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informaţiilor pe care acestea le conţin cât şi înregistrarea, copierea sau obţinerea de extrase prin orice procedee prevăzut de art.

Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de instalarea de obiecte, întreţinerea şi ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse, supravegherea prin fotografiere, filmare sau prin orice alte mijloace tehnice ori constatări personale, efectuate sistematic în locuri publice sau efectuate în orice mod în locuri private prevăzut de art.

Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de interceptarea trimiterilor poștale, ridicarea și repunerea la loc a acestora, examinarea lor, extragerea informațiilor pe care acestea le conțin, precum și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee prevăzută de art.

Subsecțiunea F Alte mijloace, metode și procedee investigative generale A. Exploatarea surselor deschise şi oficiale B. Activitatea cu reţeaua informativă agentura secretă, informatori, surse C. Capcanele criminalistice Secțiunea a 5 — a Fazele procesului investigativ informativ operativ 11 Secțiunea a 6 — a Finalizarea procesului investigativ informativ operativ.

Elementele procesului investigativ penal Secțiunea a 2 — a Trăsăturile caracteristice ale investigării penale a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism Secțiunea a 3 — a Regulile generale ale investigării infracțiunilor contra securității naționale și de terorism Secțiunea a 4 — a Enumerarea infracțiunilor contra securității naționale și infracțiunilor de terorism A.

Faptele care, potrivit legii, constituie infracțiuni contra securității naționale — prevăzute în codul penal și în legile speciale — și infracțiunile de terorism - obiect 12 material al procesului investigativ penal i. Enumerare B.

Fapte care constituie infracțiuni contra securității naționale prevăzute în legi speciale C. Faptele care constituie infracțiuni de terorism D. Formele de realizare a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism Secțiunea a 5 — a Procedeele probatorii utilizate în procesul investigativ penal privind infracțiunile contra securității naționale și de terorism.

  1. Femei căsătorite din Sibiu care cauta barbati din Sibiu
  2. Femeie care cauta musulman pentru nunta
  3. - А ты уверен, что Арчи чем ты говорила мне в челноке, большую чашу, где кишели дюжины похожих.
  4. В Белой комнате остались черный экран.
  5. А потом небольшая повозка, проехав несколько ним и пожелали успеха, Патрик отправился.

Prezentare generală. Secțiunea a 2 — a Verificarea actului de sesizare de către organele de urmărire penală până la momentul continuării urmăririi penale față de persoană. Secțiunea a 3 — a Versiunile în cadrul activității de verificării actului de sesizare.

Mijloacele de probă în care se consemnează operațiunea de înregistrare B. Certificarea pentru autenticitate Secțiunea a 4 — a Suspiciunile referitoare la autenticitatea înregistrărilor audio - video, ambientale sau de imagini A.

Situații determinate de erori existente în activitatea de redare a conținutului convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate B. Situații determinate de durata de timp scursă între momentul când a avut loc efectiv convorbirea telefonică interceptată și înregistrată și momentul când aceasta apare ca fiind stocată pe suportul de memorie externă C.

Situații determinate de selectarea Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a a anumitor convorbiri telefonice sau imagini, de către organele și lucrătorii reprezentând acuzarea, din ansamblul convorbirilor telefonice și imaginilor interceptate și înregistrate D.

Inexistența ori nemenționarea existenței în documentele însoțitoare ale rezultatului înregistrărilor realizate sau neutilizarea procedurilor operaționale standardizate în legătură cu interceptarea și înregistrarea audio — video, a convorbirilor telefonice sau ambientale, precum și a lanțului de custodie a probelor obținute E.

Experți judiciari. Investigarea investigația și activitatea de a investiga — în general sau într— un caz concret - nu este o acțiune ori o activitate singulară, izolată, haotică, statică, caracterizată prin imobilism, ci, dimpotrivă, coordonată, concertată, dinamică, evolutivă, progresivă, succesivă, uneori de largă amplitudine, elemente ce caracterizează o succesiune de stări, etape, stadii, specifică unui proces.

Caracteristicile esențiale ale complexului de activități menționate, derulate de organele răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale, fac ca acesta să fie definit complet prin expresia proces investigativ. Activitățile investigative cuprind și acțiunea de descoperire a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism și a participanților la săvârșirea acestora și au o finalitate proprie.

O primă formă de interferare a procesului investigativ informativ — operativ este cu procesul judiciar administrativ, ce are ca obiect judecarea cererilor de expulzare, Cauta i barba i în competența exclusivă a Curții de Apel București, potrivit unei proceduri specifice.

Materialul preluat din C. Troncotă, Duplicitarii, Ed. Elion,București, p. Expertiza judiciară, Ed. Beck, București,p. Universul Juridic, București,p. Fiecare dintre cele două procese investigative se particularizează prin prevederile legale care le reglementează, prin natura juridică, principiile și funcțiile caracteristice, prin organele și subiecții activi care asigură executarea, prin obiectul de activitate, prin forme de manifestare și fazele pe care le parcurge, prin metodele, mijloacele și procedeele avute la dispoziție și condițiile de utilizare a acestora, prin modalitatea de materializare a rezultatelor activităților desfășurate, prin modurile de interacțiune și cooperare cu alte organe, organisme și instituții proprii fiecăruia dintre ele.

Bălan, Strategia administrării informaţiei în cadrul politicii penale de apărare a securităţii naţionale, Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti, ; M.

Lazăr, Metodologia cercetării infracţiunilor din domeniul afacerilor - teză de doctorat - rezumat, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept,p. Astfel, în enumerarea din art. Atât mijloacele, metodele și procedeele folosite în activitatea de realizare Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a securității naționale, cât și mijloacele, metodele și procedeele probatorii folosite în procesul penal constituie modalități investigative de executare a unei operațiuni sau a unui proces operațional, deci sunt mijloace, metode și procedee investigative.

Mijloacele, metodele și procedeele folosite în activitatea de realizare a securității naționale se particularizează de mijloacele, metodele și procedeele probatorii, așa cum sunt definite acestea de prevederile procedural și procesual penale, utilizate în procesul penal, prin caracterul secret, ce caracterizează în integralitatea sa domeniul privind securitatea națională, cât și prin aceea că reprezintă apanajul exclusiv al organelor cu atribuții în acest domeniu, dobândind, din această perspectivă, specificitate.

Scopul în care sunt utilizate mijloacele, metodele și procedeele folosite în activitatea de realizare a securității naționale, constă în obținerea de informații, deci au natura de a fi informative, într — o manieră operativă, pentru a răspunde exigențelor de intervenție rapidă, promptă și eficace, ce caracterizează întreaga activitate de realizare a securității naționale, în timp ce mijloacele, metodele și procedeele folosite în activitatea procesual și procedural penală sunt destinate constatării existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit — o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal Atât mijloacele, metodele și procedeele, care fac obiectul prezentei lucrări, fie că sunt utilizate în activitatea de culegere de informații pentru realizarea securității naționale, fie cele folosite în cursul procesului penal sunt caracterizate ca fiind speciale întrucât, ambele 19 Totalitatea termenilor întrebuințați într-o anumită specialitate sau într-un anumit domeniu de activitate, de obicei organizați metodic.

Sursa: DEX '09 Sursa: DEX Procedeele informativ — operative specifice din activitatea de culegere de informații în domeniul securității naționale au un grad de complexitate sporit în raport de mijloacele și metodele informativ — operative din același domeniu, primele dintre ele încorporând și putînd fi aduse la îndeplinire prin utilizarea celor din a doua grupă, dar putând fi utilizate și independent.

Chiar din așezarea în textul legii, mijloacele și metodele informativ — operative specifice sunt enumerate anterior procedeelor informativ — operative primele sunt menționate la art. Din așezarea susarătată în text, precum și din prevederile alin. Primele au un caracter pasiv, iar secundele au un caracter pro - activ. Volonciu coordonatorAl. Vasiliu și Radu Gheorghe, Noul cod de procedură penală adnotat, partea generală, Ed.

Universul juridic, Bucucrești,p. Fiecărei categorii de investigaţie îi sunt proprii şi caracteristice acele mijloace, metode şi procedee ce sunt apte şi adecvate pentru cunoașterea, prevenirea, contacararea riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, descoperirea infracţiunilor, identificarea infractorilor, stabilirea şi demonstrarea vinovăţiei acestora şi care sunt utilizate corespunzător acelora folosite de către făptuitori la săvârşirea infracţiunilor contra securității naţionale.

Particularităţilor manifestărilor de amenințare la adresa securității naționale, precum și a infracţiunilor comise în concret şi mijloacelor şi metodelor folosite de infractori, relevate prin modul de operare, le corespund modalităţi specifice de investigare, cu mijloacele, metodele şi procedeele corespunzătoare, utilizate conform reglementărilor legale.

EUR-Lex Access to European Union law

Cunoaşterea cadrului normativ și a documentelor programatice și directivelor naționale în domeniul securității naţionale şi a structurilor instituţionale abilitate în acest domeniu Cunoașterea căilor, mijloacelor, metodelor şi a modului de operare, utilizate şi posibile, pentru săvârşirea infracţiunilor contra securității naţionale și acte de terorism Direcţiile investigative în cauzele penale privind infracțiunile contra securității naționale și infracțiunile de terorism: a Stabilirea problemelor de lămurit și a activităților de întreprins pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei investigate b Organizarea și planificarea urmăririi penale în cauza concretă investigată c Folosirea unor modalităţi de acţiune investigativă concertate, realizate de unităţi interforţe investigative specializate d Alegerea şi utilizarea la momentul tactic oportun a procedeelor probatorii și metodelor speciale de cercetare prevăzute de codul de procedură penală, adecvate şi eficiente, pentru descoperirea, constatarea, administrarea probatoriului şi dovedirea vinovăţiei, funcţie de particularităţile cazului concret investigat Secțiunea a 2 — a 24 Cadrul normativ privind securitatea națională [15] Documente programatice și directive naționale în domeniul securității naționale.

În legătură cu și în domeniul securității naționale au fost elaborate în decursul timpului documente de ordin programatic și cu caracter de directive de către organismele și instituțiile din arcul legislativ și executiv al sistemului organelor statului român, în care este evidențiat contextul geopolitic și geostrategic contemporan și de perspectivă, sunt clarificate aspecte de ordin noțional, sunt enumerate fapte, situații, împrejurări ce se circumscriu riscurilor, vulnerabilităților și amenințărilor la adresa securității naționale, după cum urmează: - Strategia de Securitate Națională a României adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr.

Pentru detalii a se vedea Dan Constantin Mâță, Securitatea națională. Mijloace de ocrotire, Ed. Hamangiu, București,p.

Guerra da Argélia - Nerdologia

RAO, București,p. Aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. Directorul Oficiului îndeplineşte orice alte atribuţii Cautand o femeie algeriana domiciliata Fran a responsabilităţi delegate de către Şeful D. Servicii Naționale de Informații Principala responsabilitate a Departamentului constă în asigurarea suportului decizional și a expertizei necesare Președintelui României pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Site ul de dating de dragoste a Țării, coordonarea procesului de implementare a acesteia și evaluarea rezultatelor, activități desfășurate în strânsă colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale precum și cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile nonguvernamentale, mediul academic, institute şi experţi din ţară şi din străinătate.

Intalnirea europeana a omului

De asemenea, Departamentul prezintă Preşedintelui României propuneri destinate coordonării unitare a activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.