Arusha, un „ghiveci” etnic

Site ul de intalnire a femeilor marocane, Optical dating of Romanian loess using fine-grained quartz

Prin urmare, o reducere a fragmentării ajutorului ar fi fost posibilă. În plus, concentrarea asupra prea multor sectoare reduce impactul potențial al sprijinului UE. Agenda schimbării 11 prevede ca UE să se implice în cel mult trei sectoare per țară parteneră pentru a crește impactul și efectul de levier al asistenței sale. Sumele au fost alocate pe baza unor negocieri, care nu au fost documentate.

Inregistrare Dating Site Badoo

Prin urmare, Comisia nu a putut să demonstreze că sumele fuseseră alocate printr-o metodă transparentă. Comisia nu a elaborat, pe durata suspendării dialogului politic, o strategie clară pentru relațiile viitoare cu Marocul 28 Hotărârea CJUE și blocajul instituțional intervenit după alegerile parlamentare au avut un impact limitat, dar vizibil, asupra cooperării a se vedea caseta 2. Or, între decembrie și iunie nu a avut loc nicio reuniune.

Astfel, cel mai recent raport disponibil privind progresele înregistrate, elaborat de SEAE, face referire la activitățile din Delegația UE a continuat însă să trimită rapoarte periodice cu privire la situația politică. De asemenea, Marocul a solicitat o regândire completă a relațiilor bilaterale cu UE, cu un nou cadru adaptat, care să meargă dincolo de statutul avansat.

În ultimii ani, Delegația UE a reacționat la solicitări trimise de guvernul marocan pe baza Cadrului unic de sprijin existent, în loc să folosească prilejul dat de perioada de blocaj politic pentru a-și reevalua prioritățile operaționale în cazul Marocului și pentru a elabora o strategie clară, orientată spre viitor.

ok site ul Google dating

Plățile legate de sprijinul bugetar au continuat conform programării și au fost mai mari în și în decât în cei doi ani precedenți a se vedea figura 6. Nu toți donatorii s-au reunit însă periodic de exemplu, China și India.

Procesul de programare comună a fost introdus îndar statele membre nu l-au implementat înainte decând s-a ajuns la un acord cu privire la aplicarea acestei abordări în trei sectoare migrație, egalitatea de gen și formarea profesională. Această situație se explică prin faptul că statele membre doreau să își păstreze propria vizibilitate.

caut barbat din Brașov

Numărul mare de sectoare și de donatori implicați nu a fost de natură să contribuie la eficacitatea ajutorului. Comisia a prezidat reuniunea grupului partenerilor financiari și tehnici pentru sănătate și protecție socială.

Pentru PACC, nu s-a organizat nicio reuniune formală a grupului de donatori, dar a existat o platformă de coordonare: Pactul G20 cu Africa. În acest sector, începând dincoordonarea a fost asigurată de Ministerul Justiției și nu au fost organizate reuniuni cu partenerii tehnici și financiari decât o dată pe an, în pofida faptului că partenerii își exprimaseră dorința de a se întâlni cel puțin de două ori pe an pentru a evita suprapunerile.

  1. A fost o experiență de care am profitat la maximum, deși am plecat la drum cu destule temeri de la a mânca în piața Jemaa El-Fnaa, la a fi agasat de abordările vânzătorilor ambulanți și până la a trece strada prin traficul haotic La fața locului, am râs și am decis să ne lăsăm ghidați de instinct.
  2. Femei vaduve care cauta barbati in vânju mare
  3. Flirtând bărbat cu femei
  4. De ce este vitală schimbarea frecventă a tipului de antrenament făcut

Aceste reuniuni nu au fost documentate în mod suficient. Comitetul de coordonare prevăzut de acordul de finanțare pentru a asigura coordonarea dintre ministere și partenerii de program nu fusese creat. Dacă în sectorul sănătății 11 din 18 indicatori erau similari cu cei utilizați de Banca Mondială, în cazul programului PACC doar șapte indicatori erau similari, iar pentru programul de protecție socială nu exista decât un indicator similar.

În sectoarele auditate, evaluările și analizele anuale nu erau puse în mod sistematic la dispoziția celorlalte părți. Programele de sprijin bugetar nu au fost concepute astfel încât impactul să fie maximizat 39 Curtea a verificat dacă indicatorii și țintele aferente sprijinului bugetar erau direcționate către sprijinirea reformelor. O serie de ținte fixate pentru sprijinul bugetar nu erau suficient de ambițioase pentru a putea sprijini reformele 40 Programele de sprijin bugetar erau aliniate la strategiile sectoriale ale țării, dar nu toate aceste strategii aveau ținte cuantificate pentru obiective sau pentru planuri de acțiune specifice.

Prin urmare, nu era posibil întotdeauna să se compare țintele programelor de sprijin bugetar cu țintele sectoriale naționale. Totuși, dinLegea bugetului prevede ca miniștrii să adauge la proiecțiile bugetare ținte de performanță stabilite în funcție de principalele obiective strategice urmărite în cadrul politicilor. De exemplu, în sectorul sănătății, principalele probleme erau lipsa de personal medical și disparitățile dintre zonele urbane și rurale.

Or, programul de sprijin bugetar s-a concentrat în principal asupra reducerii disparităților dintre zonele rurale și cele urbane și a abordat problema lipsei de resurse umane printr-o singură țintă Cauta i femei singure pentru tranșa variabilă, care, de altfel, nu era suficient de ambițioasă: aceasta prevedea formarea a doar 13 doctori ca doctori de familie, într-o perioadă de doi ani.

30 de lucruri pe care să le știi înainte să-ți plănuiești vacanța în Maroc

Programul viza prea multe sectoare, furnizând sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uripentru întreprinderile nou-înființate, pentru proprietatea funciară, pentru comerț, pentru dezvoltarea durabilă și pentru energie.

Așa cum fuseseră concepuți, indicatorii nu permitea măsurarea obiectivă a performanțelor 47 În cadrul definirii programelor de sprijin bugetar, Comisia a evaluat sistemele de monitorizare și de evaluare utilizate de Maroc. Dat fiind că nu exista un cadru de evaluare a progreselor înregistrate în fiecare sector, Comisia a aplicat orientările existente.

Cu excepția sectorului sănătății, strategiile sectoriale nu erau întotdeauna însoțite de veritabile planuri de acțiune, care să conțină date de referință, indicatori de rezultat și ținte predefinite. Indicatorii aferenți tranșelor variabile nu erau adecvați pentru monitorizarea progreselor înregistrate în legătură cu obiectivele specifice. Aproape toți indicatorii erau legați de realizări sau procese cum ar fi o propunere de elaborare a unui act legislativși nu de rezultate.

Doi indicatori nu erau suficient de relevanți întrucât nu măsurau obiectivele programului de sprijin bugetar. Cu toate că o creștere putea însemna tratarea unui număr mai mare de pacienți care aveau nevoie de tratament creștere pozitivăputea să însemne și Site ul IRL dating prevalența celor două boli crescuse în Maroc creștere negativă. În orice caz, indicatorii nu erau orientați către măsurarea unei reduceri a disparității.

În mod frecvent, valorile de referință aferente indicatorilor erau inexacte sau lipseau cu desăvârșire Pentru a putea măsura progresele realizate și pentru a evalua dacă țintele urmărite sunt în același timp realiste și suficient de ambițioase, este nevoie de un punct de plecare precis. Indicatorii erau însoțiți de valori de referință și ținte caduce Procesul de programare a durat aproape un an și, de aceea, valorile de referință nu mai reflectau Site ul de intalnire a femeilor marocane, iar, în anumite cazuri, țintele fuseseră deja îndeplinite sau erau pe punctul de a fi îndeplinite atunci când a fost semnat acordul de finanțare Neactualizarea valorilor de referință și a țintelor la semnarea acordului de finanțare a dus la o situație în care se efectuau plăți chiar dacă situația, în Site ul de intalnire a femeilor marocane să se îmbunătățească, se înrăutățea.

Dificultăți în Site ul de intalnire a femeilor marocane în aplicare a sprijinului Întârzierile au afectat punerea în aplicare 49 Curtea a analizat dacă activitățile au fost desfășurate conform planificării și dacă realizările au fost obținute astfel cum fusese preconizat.

Realizările și sprijinul complementar nu au fost întotdeauna livrate la timp 50 Per ansamblu, în sectoarele auditate, implementarea reformelor nu a avut loc întotdeauna conform planificării.

Cauta i o femeie de afaceri

Întârzierile au fost cauzate, Tweeter Dating Site principal, de faptul că propunerile legislative nu erau aprobate la timp sectorul protecției sociale sau de faptul că Parlamentul nu adoptase încă codul penal și codul de procedură penală sectorul justițieiprintre alte cauze numărându-se lipsa unui plan de acțiune specific sectorul sănătății și dialogul limitat în materie de politici cu sectorul privat PACC.

În pofida întârzierilor înregistrate în activitățile din domeniul protecției sociale în primul an de implementare, Comisia nu a considerat că este necesar să ia măsuri corective, întrucât asistența tehnică fusese deja introdusă prin programele precedente de sprijin bugetar.

User assignment

Ea a prelungit programul PACC cu un an, iar programul pentru sectorul justiției a fost prelungit cu doamna singura din cupcini doar domnisoara sau doamna singura ani. Durata inițială a programelor era de patru ani cinci ani în cazul programului din sectorul justiției.

Acest sprijin complementar Site ul de intalnire a femeilor marocane în sectoarele auditate era în concordanță cu obiectivele programelor de sprijin bugetar, dar, în mod frecvent, el debuta la doi-trei ani după semnarea acordurilor de finanțare.

Prin urmare, sprijinul complementar nu a consolidat sprijinul bugetar în mod adecvat. Dovezi limitate cu privire la existența unui dialog sectorial în materie Cauta i o fata pentru nunta in Algeria politici 53 Curtea a examinat dacă Comisia a adoptat o abordare structurată în ceea ce privește dialogul în materie de politici, abordare care să includă stabilirea unor obiective clare, interacțiunea frecventă cu autoritățile marocane și ținerea evidențelor în ceea ce privește progresele înregistrate.

Pe lângă transferul de fonduri și consolidarea capacităților, acesta este unul dintre principalele elemente ale contractelor de sprijin bugetar.

Dialogul ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programelor de sprijin bugetar. Delegația UE nu dispunea însă de o strategie oficială, cu obiective clare, pentru dialogul în materie de politici. Nu exista nicio dovadă a faptului că dialogul a abordat chestiunea aderării la strategiile sectoriale naționale, iar reuniunile nu erau bine documentate.

Acestea aveau loc ad-hoc, în funcție de nevoile celor două părți. În cazul sectorului justiției și al PACC, dialogul a fost unul minim. Contactele dintre ministere și Delegația UE nu au avut loc întotdeauna la nivelul corespunzător. Evaluare necorespunzătoare a rezultatelor de către Comisie 57 Curtea a examinat dacă Comisia a monitorizat punerea în aplicare și performanța programelor în mod adecvat și dacă fuseseră îndeplinite condițiile pentru plăți.

Tranșele variabile au fost adesea plătite chiar dacă condițiile nu erau nici îndeplinite, nici verificate 58 Plata tranșelor variabile 17 se baza pe sursele de verificare prevăzute în acordul de finanțare și convenite în etapa de elaborare între Delegația UE și ministere, precum și pe alte surse oficiale puse la dispoziție de guvern.

Or, mai multe surse 18 de verificare menționate în acordul de finanțare nu existau sau nu au fost furnizate de ministere. Curtea a analizat modul în care Comisia a evaluat dacă indicatorii fuseseră Site ul de intalnire a femeilor marocane înainte de efectuarea plăților și a observat următoarele 19 : În cazul a 10 ținte, Comisia a efectuat plăți pentru realizarea acestora fără să verifice fiabilitatea datelor utilizate în scopul verificării realizării țintei.

Femeile, chinuite de soți, sărăcie și mutilare genitală

De exemplu, două plăți din cadrul PACC au avut loc pe baza numărului de lucrători independenți, deși Delegația UE nu verificase exactitatea bazei de date utilizate. Principalul criteriu utilizat consta în numărul de lucrători independenți care se autodeclară ca atare, dar acest lucru nu este suficient, declarația fiind făcută pe bază voluntară.

Datele Ministerului de Finanțe arătau că numărul de lucrători independenți autodeclarați era de două ori mai mare decât numărul de lucrători independenți care declarau venituri în vederea impozitării.

În cazul a șapte ținte, Comisia a efectuat plăți pentru realizarea acestora pe baza unor valori de referință care nu erau la zi. De exemplu, valoarea de referință pentru un indicator referitor la nașteri și utilizat pentru plățile efectuate în se baza pe cifre din ca punct de plecare pentru un program de sprijin bugetar semnat în Dacă s-ar fi utilizat însă ca valoare de referință cifrele dincând numărul de nașteri a fost mai mare, ar fi reieșit în mod clar că situația s-a deteriorat și plățile de sprijin bugetar ar fi fost mai reduse.

Comisia a plătit pentru cinci ținte fără să fi stabilit o valoare de referință inițială în raport cu care să compare progresele. În alte șase cazuri, plățile s-au efectuat pe baza unor calcule greșite. De exemplu, numărul de pacienți diabetici tratați a fost calculat fără să se procedeze la o ajustare care să țină seama de situația de dinainte de sprijinul UE.

În 15 cazuri, Comisia a plătit pentru ținte în legătură cu care nu fuseseră realizate progrese sau pentru ținte care nu au fost atinse. De exemplu, o țintă viza creșterea numărului de medici generaliști din centrele de asistență medicală primară din zonele rurale.

Deși, în realitate, numărul acestor medici a scăzut, Comisia a plătit sprijinul.

INFONA - science communication portal

Totuși, ca o consecință a auditului Curții, Comisia Site ul de intalnire a femeilor marocane inițiat măsurile necesare în vederea recuperării sumelor plătite în cazul a două dintre aceste ținte.

Lipsa controalelor riguroase la evaluarea rezultatelor a avut însă un impact financiar de 6,79 milioane de euro. În plus, plățile periodice s-au ridicat la 19,9 milioane de euro, deși indicatorii aferenți nu contribuiau la obiectivele programului de sprijin bugetar.

De asemenea, o sumă de 15,28 milioane de euro a fost plătită deși nu s-au efectuat verificări suficiente sau au fost luate în considerare surse de verificare inadecvate. Anexa VI conține o prezentare detaliată per sector.

Meniu de navigare

Ministerul Dezvoltării Sociale și Ministerul Justiției solicitaseră reportarea evaluării a cinci indicatori reprezentând 10 milioane de euro și, respectiv, a trei indicatori reprezentând 4,64 milioane de europentru anul următor.

Aceste ministere nu au furnizat însă o justificare scrisă pentru solicitarea lor, iar întârzierea nu era legată de factori externi. Comisia nu a monitorizat întotdeauna cu rigurozitate progresele 62 Statutul avansat acordat Marocului are o importanță politică ridicată și constituie un cadru global pentru relațiile dintre UE și această țară, pe care urmărește să le consolideze. Rezultatele obținute sau domeniile acoperite nu au fost însă niciodată evaluate în mod oficial.

Monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor nu este reflectată în mod sistematic în rapoartele acestora. Adesea însă, această monitorizare intervenea prea târziu pentru a permite efectuarea corecțiilor necesare în cazurile în care existau întârzieri. În schimb, în ceea ce privește sectorul justiției, Delegația UE nu a efectuat o monitorizare suficientă Citat se intalne te cu omul nivel operațional, ceea ce a avut un efect asupra plății tranșei variabile a se vedea caseta 3.

Caseta 3 Deficiențe în procedurile de monitorizare ale Comisiei În contextul auditului realizat în sectorul justiției, Curtea a intenționat să viziteze trei proiecte finanțate prin indicatorul trei al programului de sprijin bugetar, care vizează raționalizarea hărții judiciare: Curtea de Apel din Guelmim, Tribunalul de Primă Instanță din Sidi Ifni și Centrul Judiciar din Taghjijt. Obiectivul vizitei la fața locului efectuate de Curte în ianuarie a fost de a verifica eficacitatea punerii în aplicare a legii respective și a deciziei privind centrele judiciare.

La șase săptămâni după ce a anunțat Delegația UE cu privire la vizita planificată, Curtea a fost informată că niciuna dintre cele trei clădiri nu era funcțională. Aceasta arată că Delegația UE nu efectuase vizite la fața locului și că făcuse plăți exclusiv pe baza unei propuneri legislative și a unei decizii ministeriale. Programele de sprijin bugetar nu au avut un impact semnificativ Obiectivele sprijinului bugetar Site ul de intalnire a femeilor marocane fost îndeplinite doar parțial 65 La momentul auditului Curții, programele de sprijin bugetar și contractele de asistență tehnică aferente erau încă în curs.

Curtea a examinat măsura în care țintele stabilite pentru programele de sprijin bugetar fuseseră îndeplinite. Au fost evaluate progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sprijinului bugetar în cele patru sectoare pe care Curtea le-a examinat în cadrul auditului, precum și eventualele legături dintre aceste progrese și sprijinul UE. Au fost îndeplinite mai puțin de jumătate din țintele sprijinului bugetar 66 Majoritatea țintelor programelor de sprijin bugetar nu fuseseră încă îndeplinite, dar aceste programe și contractele de asistență tehnică aferente erau încă în curs.

Evaluarea Curții diferă de cea a Delegației UE în ceea ce privește realizarea țintelor.

Pe parcursul etapei de concepție, Comisia evaluase mai multe dintre țintele nerealizate ca fiind cu risc scăzut.