avoir une entrevue

Intalnirea lui Temoin de Iehova. Am vorbit cu oameni care au renunțat la religie ca să văd unde e Dumnezeu

Traducerea Lumii Noi a Bibliei se află sub anatema apostolului Pavel?

  • Biserica catolică își arogă administrarea relației cu Isus Hristos, pentru orice creștin: acel Isus Hristos pe care ea l-a prigonit de secole, l-a ars pe rug, l-a torturat în beciurile Inchiziției, l-a sugrumat, l-a scuipat… O biserică a cărei împărăție este din lumea aceasta și care, într-un mod asemănător lui Iuda Iscarioteanul, caută cu orice preț, grație puterii sale drăcești, să impună civilizației creștine un hristos zugrăvit după chipul și asemănarea tainei fărădelegii, un hristos mincinos!
  • Lucrarea de rătăcire a Martorilor lui Iehova | Erezii nimicitoare | Pagina 3
  • avoir une entrevue en roumain - Français-Roumain dictionnaire | Glosbe

Astea nu sunt decât invenții de-ale apostaților! Simpla negare însă nu este un argument! În continuare, voi adresa Turnului de Veghe un număr de întrebări cu referire la care voi face și unele precizări!

04 - Martorii Lui Iehova Ed. Andreiana

De fiecare dată voi sublinia cu verde acele Intalnirea lui Temoin de Iehova din publicațiile Watchtower precum și versetele din Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova, pentru a nu exista confuzie față de ediția Cornilescu a Bibliei, și care reflectă de maniera cea mai fidelă — în limba română — manuscrisul original grec, Textus Receptus!

Întrebări pentru Turnul de Veghe 1. A fost lipsită biserica de mărturie timp de 18 secole? Dacă Martorii lui Iehova sunt singurii martori adevărați pentru Dumnezeu, iar dacă Martorii lui Iehova, ca organizație, au luat ființă în secolul al XIX-lea, înseamnă că Dumnezeu nu a avut o mărturie în mai bine de optsprezece secole de istorie a bisericii?

Discuție: Implicația acestei întrebări este că, Intalnirea lui Temoin de Iehova nu a existat o mărturie pentru Dumnezeu vreme de peste optsprezece secole, atunci Lui Dumnezeu nu i-a păsat deloc dacă oamenii care au trăit în aceste secole — destul de multe — au ajuns să-L cunoască sau nu.

Dubai gratuit site ul de dating

Ucenicii au fost martori ai lui Hristos și ai învierii Sale, nu ai lui Iehova! Dar Dumnezeu l-a sculat din morţi şi noi suntem martori ai acestui fapt. Nimeni caut un baiat pentru o noapte vulcan vine la Tatăl decât prin Mine.

Şi un mare har era peste toţi. El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim şi care, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului. În Isaia nu este vorba despre Israel? Discuție: În primul rând că pasajul din Isaia trebuie citit în context!

Am vorbit cu oameni care au renunțat la religie ca să văd unde e Dumnezeu

Citit în context devine evident că, acest verset se referă strict la Israel ca un martor colectiv al măreției, autorității, credincioșiei și adevărului Lui Dumnezeu. Acest lucru era în contrast cu păgânii care nu puteau fi martori pentru astfel de atribute în zeii lor falși. Israelul, ca martor, a depus mărturie că Domnul este singurul Dumnezeu adevărat.

A lua acest verset care se referă la Israel, ca un martor printre națiunilor păgâne din vremea Vechiului Testament, cu șapte secole înainte de vremea lui Hristos, și a susține că versetul acesta este împlinit într-un grup religios, apărut la 19 secole după Hristos, nu este altceva decât o ignorare uriașă a întregii istorii biblice a poporului evreu și a învățăturii biblice în esență.

Pentru a-l îndruma spre Hristos pe famenul etiopian, Filip s-a folosit de Scriptură sau de o organizație? Oare pasajele din 2 Timotei nu sunt ele dovada că Scriptura este suficientă pentru a ne îndruma spre mântuire?

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Discuție: În acest verset Pavel îi spune lui Timotei că Scriptura este cea care-i dă înțelepciunea necesară mântuirii.

Acest lucru indică în mod clar faptul că Scripturile, singure, erau suficiente pentru a-i asigura lui Timotei înțelepciunea necesară primirii mântuirii.

Intalniri cu femei bogate

Dacă numai Scripturile au fost suficiente pentru Timotei atunci, pentru noi, doar Biblia nu mai este suficientă? Cum ar fi putut atunci oamenii să înțeleagă Biblia cu 19 secole înainte de existența Societății Watchtower? Ce fel de Dumnezeu i-ar da poporului Său Cuvântul Său fără niciun mijloc de a-l înțelege decât până secole mai târziu?

De ce li s-a spus celor din Bereea să cerceteze Scripturile? Din moment ce Martorii lui Iehova cred că în pasajul din 2 Petru21 ni se spune că nu trebuie să tâlcuim Scriptura singuri atunci, cum vă explicați pasajul din Fapte care le cere creștinilor bereeni să cerceteze învățăturile lui Pavel pentru a se asigura că ceea ce li se spunea era în acord cu Scripturile?

Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Acest verset ne spune că Scriptura nu este un rezultat al tâlcuirii vreunui proroc ci că, ea este un rezultat al Duhului Sfânt care îi conduce pe oameni.

Așadar aici ni se arată că Duhul Sfânt este Sursa Scripturii, și nu că nu ar trebui să tâlcuim. Iar asta în contextul prorociilor!

  • Prin volumul de față Domnia Sa se dovedește a fi un atent observator, și nu numai, a unui fenomen ne referim la Organizația Martorii lui Iehova care s-ar pă- rea a fi pe o pantă ascendentă în România.
  • proscrit | Just another manastirea-inaltarea-domnului.ro site | Page 2
  • Am vorbit cu oameni care au renunțat la religie ca să văd unde e Dumnezeu

Pavel îi îndeamnă pe creștinii să testeze totul 1 Tesaloniceni Bereenii au dat dovadă de un caracter nobil atunci când au ales să facă exact acest lucru. Ei au comparat chiar și învățătura apostolilor cu Scriptura, ca test suprem pentru adevăr. Iată de ce și învățăturile Turnului de Veghe trebuie să fie, de asemenea, comparate cu Scriptura.

  1. Site ul gratuit de dating online Tunisia
  2. Tweet Snap Să abandonezi religia nu înseamnă să renunți și la Dumnezeu.
  3. 04 - Martorii Lui Iehova Ed. Andreiana
  4. Femei sexy din Craiova care cauta barbati din Reșița

Dumnezeu așteaptă în mod evident ca noi să fim capabili să citim și să înțelegem Cuvântul Său. Corintenii nu erau creștini datorită dezbinării dintre ei? Cum vă explicați însă că, Pavel îi numește creștini pe corinteni în aceeași epistolă în care el a subliniat lipsa lor de unitate?

Discuție: Biserica din Corint era împărțită în patru facțiuni de bază, fiecare având propriul lider Paul, Apolo, Chifa, Hristos. Fiecare facțiune acționa într-un mod antagonist față de celelalte trei.

Pavel le-a explicat că toți erau una în Hristos. Când Pavel a scris această epistolă către Corinteni, ei erau deja lipsiți de unitate 1 Corinteni ;, Apoi, unde anume, în acest verset, apostolul Pavel sugerează că creștinii trebuie să dea ascultare necondiționată unei organizații?

Pavel explică, de asemenea, în Romani că diversitatea între frații creștini este acceptabilă.

Femeia care cauta femeie in Belgia

Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.