Adevarata Valoare A Unui Om | Favorite quotes, Words, Inspire me

Cautand un om romantic

cautand un om romantic

Racine e şi clasic şi romantic. Clasicismul elin e şi clasic, e şi romantic. Romantismul modern e şi romantic, e şi clasic, şi nu e vorba de vreun amestec material de teme, influenţe, tradiţii căci nu ne punem pe teren istoric, ci de impurităţi structurale.

Clasicism-Romantism sunt două tipuri ideale, inexistente practic în stare genuină, repetabile numai la analiza în retortă. Expresiile trebuiesc luate într-un sens cu totul literar, evitȃndu-se confuzia cu patologia medicală. Din aceste propoziţii putem acum deduce more geometric toate aspectele eroului clasic şi eroului romantic şi vom vedea îndată că notele lor ideale sunt confirmate şi istoric.

Bolnav încearcă a fi şi autorul romantic Lenau, Chopin, Eminescu, etc. Vorbind sexual, clasicul e viril, calm, cugetat. Romanticul e feminin, impulsiv, sentimental, plȃngăreţ. Ținuta clasicului e cautand un om romantic, calmă, zeiască; a romanticului e vehementă. Romanticul sau e un grande de España arogant, sau un plebeu amar şi pamfletar.

În adaptarea la existenţă, clasicul arată bun-simţ şi este inteligibil în actele lui; romanticul e bizar, incomprehensibil. Moralitatea clasicului e regească, impecabilă, ridicată pe dignitatea umană, pe o onoare moderată, fără subtilităţi, fără pundonor.

cautand un om romantic

Clasicul are o percepţie de sine ştearsă, e obiectiv, mod de a spune că nu se distinge de categoria lui ideală, romanticul are un sentiment de sine acut subiectiv, de unde orgoliul. Romanticul e singuratic, eremit, solilogic, sau facţionar, rebel în fruntea mişcărilor populare Împărat şi proletar.

  • Site ul de dating intre vaduvie
  • New Romantic in Romanian - English-Romanian Dictionary | Glosbe

Continuȃnd discriminările putem să ne punem întrebarea de ce naţiune este clasicul. Clasicul, răspundem, este de naţiune clasică, sau dacă vrem, e un grec canonic, convenţional, ireal.

Account Options

Numele lui e invariabil, anaţional, Titir, Cloris, Filis. Romanticul aparţine unei anumite naţii alese printre proletarele sau geniile naţiilor, după o listă mutabilă şi relativă. Îndeosebi pȃnă acum, romanticul a fost spaniol, polon, dalmat, indian, egiptean, german, american, cautand un om romantic, evreu.

Clasicul este într-un cuvȃnt abstract etniceşte, fără patrie şi rasă, romanticul e un rasial, urmȃnd destinele unei ginţi. Politiceşte, clasicul e un prudent ca Ulysse, un cap administrativ ca Licurg.

CITATE ROMANTICE ideas in | citate romantice, citate frumoase, citate inspiraționale

Forma de stat a artei clasice este res-publica, în sens antic; aceea a romantismului statul naţional, imperial, ori cetatea cosmpolită eliadescă loc comun, verificat în istoria literaturilor. Clasicului îi lipseşte preocuparea de existenţă.

Lucrul se explică prin convenţia vȃrstei de aur şi a stării regale. Am vorbit de indiferenţa, de relativa insensibilitate a clasicului, am zice, de lipsa lui de caritate. Filosofia lor eugenică era simbolizată în Taiget. Romanticul are simpatie pentru oameni. Şi clasicul, şi romanticul pot fi mizantropi.

Mizantropia clasicului e pedagogică, o încercare de rectificare a umanităţii după canon; a romanticului e o mizantropie de descurajare.

"Barba non facit philosophum."

Suntem aici pe muchea de cuţit ce desparte pe clasic de romantic. Cȃnd ai cautand un om romantic că La Bruyère a devenit hoghartian şi pictează cu dezgust, că face monştri îl treci printre făcătorii de fiziologii romantice, ca pe Larra. Clasicul face apoteoza omului, romanticul descrie martiriul, drama omului. De unde o concluzie. Viaţa clasicului în termini teoretici are o durată normală, durata traiectoriei inteligibile.

Predictably Irrational - basic human motivations: Dan Ariely at TEDxMidwest

Romanticul moare tȃnăr prin sinucidere ori boalăviaţa înfăţişȃndu-i-se de la început ca o absurditate, ori trăieşte etern Ahasverus, Adam al lui Espronceda spre a avea răgaz să dezlege enigma, să se mȃntuie. Căci clasicul priveşte universalul, romanticul accidentalul. Experienţa clasicului, livrescă, cere un timp limitat de documentare: cunoaşterea umanităţilor.

cautand un om romantic

Materia e puţină şi fundamentală, închisă în cărţi clasice, ca ale chinezilor, al căror cărturărism e o faţă inerentă a clasicismului. Aşadar, experienţa romanticului e infinită şi incontentabilă. Clasicul, arătȃnd interes pentru tipurile eterne, are despre lume o viziune caracterologică.

Romanticul vine cu interes istoric.

cautand un om romantic

Romanticii toţi sunt nişte istorici, în vreme ce clasicii sunt moralişti. Din interesul pentru omul abstract, exemplar, clasicul cultivă portretul moral; din interes pentru omul concret, romanticul cultivă biografia. Astfel vorbind, interesul dogmatic al clasicului pentru inteligibilul elementar duce la etică şi politică, în vreme ce romanticul, în căutare înfrigurată de sensuri noi, îşi pune probleme, are idei, face metafizică.

În materie religioasă, clasicul e repectuos fără fervenţă faţă de zei, e catolic.

Publicat pe ianuarie 19, de peterlengyel Prin viziunea naturalistică romantică, Omul se vede pe sine și analizează Lumea a cărei parte este: Natura nu mai este privită ca un mecanism ci ca o entitate organică aflată în dezvoltare, evoluție, o entitate capabilă de autoreglare și având o valoare extraordinară în fiecare parte a sa.

Romanticul e sau ateu, sau mistic şi inchizitorial. Extremele, cum vedem, sunt ale romanticului iar mijlocul al clasicului. E un loc comun a spune că esteticeşte clasicul e un calofilic, iar romanticul foarte adesea un cacofilic.

Încă din epoca barocă romanticii încearcă a modifica tipul canonic de om de marmură albă, prin amestec rasial cu omul de culoare adevăr curent în studiile despre romantism.

  • Cautam femeie Hijab pentru nunta
  • Clasici sau romantici? | Plutarchos

Dar venind vorba de eugenie, clasicul are preocupări de eugenie morală, mai ales, în timp ce romanticul arată preocupări de justiţie socială, socotită aceasta ca un fel de frumuseţe a colectivului. În termeni astronomici am zice: clasicul e un solar, romanticul e un selenar. Ora clasică este amiaza, ora romantică e 12 noaptea. Este imposibil a aştepta pe Ulysse înfăşurat în mantie la miezul nopţii la umbra unui templu doric sicilian.

E adevărat că şi romanticii au căutat soarele, după Ossian-Macpherson. Soarele clasic însă e personificat, cel romantic e mineral, aprins, dȃnd o lumină sfȃşietoare, crudă, ca în poezia spaniolă, ori stins, în viziunile eschatologice septentrionale. Clima clasică utopică e a unei primăveri convenţionale, meridionale; aceea romantică e caracterizată prin furtuni, ploaie, ceaţă, secetă, catastrofe cutremure vulcanice sau regim torid.

Clasicul cunoaşte o unică geografie abstractă elenică. Romanticul aspiră după exoticul septentrional ori subtropical.

Entuziasmaţi de poezia scandinavă, nişte tineri preromantici visau să meargă în…Tahiti.

New Romantic

Edenul antedeluvian, falsa vȃrstă de aur cu fericiri primitive inimaginabile nu-i totuna cu calmul pastoral clasic Gessner nu-i Virgil. Sub aspect temporal, clasicul trăieşte într-un prezent etern, e un eleat; romanticul stă în perspectiva unui trecut indefinit, e un heraclitian. Clasicul are o imagine ne varietur a vieţii.

Romanticul vede decrepitudinea, ruina, cadavrul loc comun. Clasicului îi lipseşte sentimentul naturii acum se poate înţelege rostul teoretic al acestei constatări obşteşti.

cautand un om romantic

În clasicism te izbeşte arhitectonicul, decorul unic. În romantism varietatea faunei şi florei.

De aceea antedeluvianismul e o utopie romantică. Dar şi arhitectura uriaşă, monstruoasă, crescȃnd ca o vegetaţie de piatră e romantică. Clasicul e un civilizat la rudiment.

WikiMatrix I'm preparing it for the new romantic exhibition. De fapt, pregătesc portretul ăsta pentru o nouă expoziţie romantică. E un pic de neoromantism, dar modern. În ce condiţii ar putea fi cineva tentat să înceapă o nouă relaţie?

Romanticul e un barbar, ori grosolan, ori fin la modul asiatic. Clasicul suferă de incuriozitate pentru document ; romanticul de nelinişte, vagabondaj şi explorare. Clasicul are o formulă sufletească unică.

Romanticul e subom ori supraom, înger sau demon. Şi ca să facem o glumă semnificativă, de altfel documentată, din punct de vedere alimentar: clasicul bea lapte, apă de izvor, vin întâlnire cu o femeie fără înregistrare Falern, ori mănȃncă miere de Ibla şi fructe.

Romanticul consumă gin, opiu, ori bea apă din Lete, fiindcă el are nevoie ori de excitante, ori de analgezice ca să suporte sau să uite infernul vieţii. Din premisele date, putem trage mai repede concluzii parţiale, confirmabile istoriceşte.